Godstransporten via Dovrebanen fikk seg en alvorlig knekk i fjor, bokstavelig talt. Men nå nærmer det seg gjenåpning av Randklev bru.

Dovrebanen gjenåpner 20. mai

Bane NOR har satt åpningsdatoen for gjenåpningen av Dovrebanen, etter at banestrekningen har vært stengt for gjennomkjøring siden ekstremværet "Hans" gjorde at Randklev bru kollapset i august i fjor. 

Publisert Sist oppdatert

De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva. Inspeksjoner av bruelementene etter at de var heist på land, viste at de kunne gjenbrukes og brua restaureres. Gjennoppbyggingsarbeidet har vært av den svært tidkrevende sorten. Men nå ser man omsider lysning i tunnelen. 

Banestrekningen vil, om alt går etter planen, gjenåpne for trafikk den 20. mai, og da er hele Dovrebanen igjen åpen for togtrafikk. 

Godstrafikken kan gjenopptas på Dovrebanen, og flere persontog kan kjøre på Rørosbanen, en banestrekning som har blitt prioritert for gods mens Dovrebanen har vært stengt.

 - Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene. Vi takker for tålmodigheten mens vi har jobbet for å gjenåpne Randklev bru, kommenterer Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR, i fredagens nyhetsmelding.

Gode nyheter for godstrafikken

Dovrebanen er en viktig strekning for godstrafikk, og hvert år går flere tusen godstog mellom landsdelene.

Da Randklev bru fikk skader ble en del av godstrafikken flyttet til Rørosbanen. Dette har ført til mer belastning og slitasje i sporet, økt støy for naboer til jernbanen i området, i tillegg til færre avganger for persontogene.

Mens Randklev bru har vært stengt har det heller ikke gått godstrafikk på Raumabanen. På grunn av begrenset kapasitet på Rørosbanen har en del av godset som vanligvis går med tog, blitt fraktet på veiene med lastebiler.

 - Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge, og videre til Nord-Norge, sier Eriksen.

Bane NOR påpeker at toget er det mest klima- og miljøvennlige transportmiddelet av både varer og folk. Et godstog på skinner tilsvarer 30 lastebiler på veiene.

Powered by Labrador CMS