Logistikkbransjen inviterer ungdomspartilederne til debatt 19. mars:

Det inviteres til samferdselsdebatt i Næringslivets Hus 19. mars.

Ungdomspartiene tar debatten om "grønn transport" og samferdsel

Førstkommende tirsdag inviterer NHO Logistikk og Transport og Grønt Landtransportprogram til en spennende ungdomspartilederdebatt i Næringslivets Hus samferdsel og "grønn transport".

Om debatten

Hva: Ungdomspartilederdebatt

Tema: Samferdel og "grønn transport".

Når: Tirsdag 19. mars kl. 18.00

Sted: Middelthuns gate 27, Oslo

Dagens ungdomspartiledere er blant de som skal prege morgendagens praktiske politikk. 

Samferdsel er et nøkkeltema som fortjener økt oppmerksomhet. Politikken på dette området spiller en avgjørende rolle for effektiv transport av varer og tjenester, samt for befolkningens mobilitet. Med like stor verdiskaping som fiskenæringen, har den norske transportsektoren høye utslipp med et betydelig potensiale for raske og rimelige kutt. Transportsektoren står for den største andelen av utslippene i Norge og er avgjørende for å nå klimamålene for 2030. I likhet med andre politiske områder kan moderpartiene og ungdomspartiene ha ulike synspunkter på hvordan vi best kan takle fremtidens utfordringer innen samferdsel. 

Og det vil naturligvis være interessant å få bekreftet at de alle mener at samferdselspolitikken i byene ikke bare er begrenset til sykkelveier, parkeringsplasser og prisen på månedskort, men også varetransportens kår.

  • Nasjonal Transportplan (NTP)
  • Grønn omstilling
  • Kollektivtransport versus biltransport
  • Samferdsel i byer versus på landsbygda
  • Private vs offentlige løsninger

Samferdsel er et nøkkeltema som fortjener økt oppmerksomhet. Politikken på dette området spiller en avgjørende rolle for effektiv transport av varer og tjenester, samt for befolkningens mobilitet. Med like stor verdiskaping som fiskenæringen, har den norske transportsektoren høye utslipp med et betydelig potensiale for raske og rimelige kutt. Transportsektoren står for den største andelen av utslippene i Norge og er avgjørende for å nå klimamålene for 2030. I likhet med andre politiske områder kan moderpartiene og ungdomspartiene ha ulike synspunkter på hvordan vi best kan takle fremtidens utfordringer innen samferdsel.

- Arrangementet er en unik mulighet til å høre fra de unge lederne om deres syn på samferdsel og "grønn transport". Alle interesserte oppfordres til å delta og bidra til den viktige samtalen om Norges fremtidige transportpolitikk, sier næringspolitisk rådgiver Derya Cinar Inan i NHO Logistikk og Transport.

Powered by Labrador CMS