EIENDOMSMARKEDET:

Det er mørke skyer over økonomien i dag, men på lenger sikt ser det lyst ut for logistikknæringen, skriver Akershus Eiendom i sin ferske analyse for markedet for logistikkeiendom.
Det er mørke skyer over økonomien i dag, men på lenger sikt ser det lyst ut for logistikknæringen, skriver Akershus Eiendom i sin ferske analyse for markedet for logistikkeiendom.

Ser sol bak skyene for investorer innen logistikkeiendom

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, tror at kortsiktig motvind for logistikkeiendom vil snu til langsiktig medvind.

Publisert Sist oppdatert
Kari Due-Andresen, sjeføkonom og leder av analyseavdelingen i Akershus Eiendom.
Kari Due-Andresen, sjeføkonom og leder av analyseavdelingen i Akershus Eiendom.

"Short term bearish, long term bullish», er en term fra finansbransjen som oppsummerer ideen om at ting riktignok kan bli litt turbulent og få en nedgang på kort sikt, men at de fundamentale forutsetningene likevel peker i retning av opptur og vekst. I korte trekk er det dette bildet den profilerte makroøkonomen Kari Due-Andresen tegner i sin analyse for logistikkeiendom.

Akershus Eiendom har jevnlig analyser som tar for seg ulike segmenter i eiendomsbransjen. Denne gang er det logistikkmarkedet som er lagt under lupen av Due-Andresen og de andre tallknuserne i selskapet.

Forventer vekst på lang sikt

Pandemien, der store deler av tjenesteøkonomien ble lagt brakk, ga en enorm boost til varehandelen. Denne "kunstige" toppen kunne umulig vare når folk kunne begynne å reise, spise ute og så videre igjen. Til tross for en dupp i år, tror Due-Andresen at vekstkurven man har sett innen netthandelen det siste drøye tiåret vil fortsette.

Fokus på økt leveringssikkerhet peker også i retning av økning i lagerbehovet. En trend man også har sett både i Norge og internasjonalt.

- På kort og lengre sikt vil trolig motstridende krefter påvirke behovet for lager og logistikkeiendom. På kort sikt venter vi at en normalisering av konsummønsteret, sammen med svært høy kostnadsvekst og rask renteoppgang, vil føre til svakere varekonsum og netthandel, noe som isolert sett kunne tilsi et lavere lagerbehov. Høye renter kan også legge en demper på investeringsaktiviteten de nærmeste månedene. På lengre sikt, ligger det imidlertid an til at lagerbehovet vil være permanent høyere enn før pandemien. Samtidig vil trolig ESG* og teknologisk utvikling innebære et behov for økende investeringer i lager- og logistikkeiendom i årene som kommer. Gitt at logistikkaktørene har en lang horisont, venter vi at de i stor grad vil se igjennom de kortsiktige utfordringene, oppsummerer Due-Andresen.

Leieprisene i logistikksegmentet, for de mest attraktive arealene (prime yield) har økt med mer enn 20 prosent de siste to årene. Dette på grunn av økt etterspørsel etter lagerareal, kombinert med lavt volum på tilbudssiden.

I analysen til Akershus Eiendom påpekes det at den markante renteoppgangen vi har nå tilsier at yield på næringseiendom vil stige framover. De har dermed økt sitt prime yield-estimat for logistikk fra 4 til 4,25 prosent.

På Akershus Eiendoms hjemmesider finner du analysen for logistikkmarkedet for august 2022.

ESG* = Står for "Environmental, Social & Governance", og henspeiler på bærekraft og sosiale- og forretningsetiske forhold.

Powered by Labrador CMS