Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

Enova med hydrogen-satsing i tungbilsektoren

Enova lanser et nytt støtteprogram for tunge nullutslippskjøretøy som går på enten elektrisitet eller hydrogen.

Publisert
Det er langt mellom hydrogendrevne nyttekjøretøy. Enova ønsker å legge til rette for at det blir flere kjøretøy på veien over 4,25 tonn.

Støtteprogrammet "Tunge nullutslippskjøretøy" erstatter det tidligere Enova-programmet "Tunge kjøretøy", som kun støttet elektriske kjøretøy. Det nye støttetilbudet vil også omfatte hydrogendrevne kjøretøy som har potensial til å redusere utslippene fra lange og tunge transporter.

Det nye programmet vil legge opp til konkurranse om midlene, slik at kun de mest kostnadseffektive og klimavennlige prosjektene vil få innvilget støtte. Det gis støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

– Hvis vi skal nå klimamålene, så er det viktig at transportsektoren kutter i utslippene ved å velge klimavennlige alternativer, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

– Med enda lengre rekkevidde kan de nye kjøretøyene brukes til flere typer transportoppdrag enn tidligere varianter. De klimavennlige kjøretøyene er stillere og har mindre vibrasjon enn de fossildrevne alternativene, og er derfor svært populære blant sjåfører. Det er rett og slett mange positive effekter av at flere sjåfører får anledning til å kjøre utslippsfritt, legger hun til. 

Dekker inntil 60 prosent av merkostnad

I det nye støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» vil maksimal støtte være 60 prosent av merkostnaden ved å velge et nullutslippskjøretøy framfor et tilsvarende dieseldrevet kjøretøy.

Det er konkurranse om støtten, hvor de som kan kutte mest utslipp for minst støtte vil ha et fortrinn. På denne måten skal man kutte mest mulig CO2 på en kostnadseffektiv måte i den tunge kjøretøy-parken i Norge.Powered by Labrador CMS