Torgeir Knag Fylknesnes, nestleder i SV, mener statsråden bør nekte Ringnes å outsource transporten til dagligvareaktørene.

SV: Løfter Ringnes-logistikken opp på næringsministerens bord

Er det statens oppgave å blande seg inn i hvordan et øl- og mineralvannselskap får kjørt varene sine til utsalgsstedene? Absolutt, mener SVs nestleder Torgeir Knag Fylknesnes. 

Publisert Sist oppdatert

Fylkesnes har løftet følgende spørsmål opp på næringsminister Jan Christian Vestres bord: 

Mener statsråden det er uheldig for konkurransen i dagligvaresektoren hvis grossistene overtar distribusjonsvirksomheten i Ringnes, og vil regjeringen gripe inn å sikre at dette ikke vil føre til at dominerende aktører får enda større grep om volum og vareflyt, total kontroll på verdikjeden og dermed svekket konkurranse?

Slik begrunner han sitt spørsmål:

Ledelsen i Ringnes varslet tirsdag at de nok en gang ønsker å «sondere» med dagligvarekjedene om å overta distribusjonen av bryggeriets varer. Mellom 250 og 300 Ringnes-arbeidere, eller rundt en tredjedel av arbeidsstokken, kan bli berørt. 

Får grossistene tilført Ringnes sitt volum og kontroll på vareflyten vil det representere en betydelig økning i vertikal integrasjon, som Stortinget i flere runder har utrykket bekymring rundt. I tilfelle vil det kun være Tine igjen som har sin egen distribusjon. 

I oktober 2021 avsluttet Ringnes over 5 år med forhandlinger med NorgesGruppen, Coop og Rema 1000. Den gangen var det slik undertegnende forstår spesielt NorgesGruppen som var mest villig til å overta distribusjonen til Ringnes. Markedsandelen til NorgesGruppen i dag rundt 45%. Inkluderer man hotell, restaurant, serveringssteder, storhusholdning og kantiner er andel langt høyere. 

Ringnes vurderer denne gangen om hele volumet skal tilføres grossistene. Hvis for eksempel NorgesGruppen til å overta volumet og kontrollen på vareflyten vil de få en enorm posisjon, samt bortimot full kontroll over verdikjeden. 

I lys av arbeidet som Stortinget har pålagt regjeringen gjøre for å sikre bedre konkurranse i dagligvaresektoren, mener undertegnende at en slik utvikling være svært bekymringsfullt.

Ikke statens sak å gripe inn i dette tilfellet

Vestre har i skrivende stund ikke kunngjort noe svar på spørsmålet, som først vil bli formidlet via Stortingets egne kanaler, slik praksis er for skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter. Det vil imidlertid overraske stort hvis ikke svaret er at regjeringen er bekymret for maktkonsentrasjon i dagligvaresektoren, men at det ikke påligger regjeringen å legge seg bort i hvilken driftsform en kommersiell aktør har for sin logistikk. Vestre vil også trolig referere til at Ringes-konkurrenten Coca-Cola gjennomførte nøyaktig det samme strategiske grepet for over ti år siden. 

Powered by Labrador CMS