Enkelt forklart:

Hudsonstredet.

9. Hudsonstredet

Om det er fort gjort å undervurdere betydningen av St. Lawrence-stredet innen internasjonal skipsfart, er det ditto fort gjort å overvurdere betydningen av Hudsonstredet som ligger litt lenger mot nord.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Velkjent, men lite brukt stred - som ikke må forveksles med Hudson-elven i New York.

Stredet ligger i det nordøstlige Canada og forbinder Atlanterhavet (den delen som omtales som Labradorhavet) med Hudsonbukta. Stredet skiller Baffin Island i nord fra Labradorhalvøya i sør. 

Akkurat som den langt mer trafikkerte elven Hudson i New York, er Hudsonstredet og Hudsonbukta oppkalt etter den engelske sjøfareren Henry Hudson.

Kan stredet få en statusheving med Nordvestpassasjen?

Innen internasjonal shipping spiller stredet en minimal rolle, men det er en helt kritisk farled for varetransport til en rekke mindre samfunn i den nordøstlige delen av Canada. 

Området som kan nås denne vannveien ligger et godt stykke lenger nord enn de områdene som nås via St. Lawrence-stredet. Området er mer ugjestmildt, noe som preger både bosettingsmønster og de sjøtrafikale forholdene. Som mange andre farled langt mot nord er Hudsonstredet svært sesongbetont med is deler av året.

Stredet er imidlertid en del av den såkalte Nordvestpassasjen, en av de nordlige sjørutene (denne sjøruten må ikke gå via Hudsonstredet, men den kan gjøre det). Sjøveien er til nå lite brukt, men det antas at betydningen av denne sjøruten vil bli viktigere om noen tiår. I så fall kan Hudsonstredet gå mot en statusmessig forfremmelse, men i dagens situasjon er den en miniputt som stred for internasjonal shipping.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.Powered by Labrador CMS