Rockwool: Skal skåne mossingene og klimaet

Ny elektrisk Volvo skal sørge for transport mellom fabrikk og lager for Rockwool.

Publisert

Døgnet rundt, 365 dager i året, transporteres det store mengder med Rockwool-isolasjon fra steinullfabrikken i Moss til lageret sju kilometer unna. I løpet av et år blir dette rundt 65.000 kjørte kilometer, som har medført årlige utslipp på 100 tonn CO₂.

Fra og med i sommer vil denne transporten foregå med en elektrisk Volvo FM 6x2 med en batterikapasitet på 540 kWh.

– Vi har lenge jobbet med grønn transport, men vi er fremdeles på et sted hvor vi enda ikke vet hva som blir den fremtidige transportløsningen. Derfor er det viktig for oss å samarbeide direkte med lastebilprodusenter som er i front på feltet, for å finne den mest optimale løsningen per i dag. Etter dialog med Volvo er vi nå klare for å teste ut en elektriske lastebil på strekningen mellom fabrikken i Moss og lageret på Vanem, sier Michael Rasmussen, logistikkdirektør i Rockwool Nordics.

– God løsning på faste ruter

Rasmussen mener el-teknologien har et stykke igjen av utviklingen, men at den nye el-lastebilen er en optimal løsning for skytteltrafikken imellom fabrikken og lageret i Moss.

– El-teknologien er enda ikke klar for å imøtekomme byggebransjens behov på alle områder, men for kortere og faste ruter er det en veldig god løsning. Det gir derfor god mening å erstatte en av lastebilene som kjører fossilt, med en elektrisk variant. Planen er også å skifte ut det siste kjøretøyet med en el-lastebil, sånn at denne transportetappen erstattes med 100 prosent fornybar strøm, sier Rasmussen.

I tillegg til å skåne klimaet, vil den elektriske transporten også skåne Moss' innbyggere, gjennom mindre støy og mindre lokale utslipp.

– Ettersom både produksjon og lager er plassert i nærområdet til Moss, har vi et stort ønske om å ta så mye hensyn til lokalbefolkningen som mulig. Lastebilen kjører gjennom Moss sentrum døgnet rundt, hele året, og da det viktig å optimalisere der vi kan for å minimere vår påvirkning på nærmiljøet og naboene i området. Den nye elektriske lastebilen vil sørge for betraktelig mindre støy og vibrasjon, samt mindre forurensning av den lokale luftkvaliteten i byen, sier Rasmussen, og legger til at satsingen på elektrisk transport går hånd i hånd med den omfattende elektrifiseringen av steinullfabrikken i Moss tilbake i 2021.

Biogass til Oslo

I tillegg til å satse på elektrisk transport, har Rockwool det siste året kjørt på biogass mellom fabrikken i Moss og Oslo sentrum.

– Biogass er en veldig god løsning for tungtransport på lengre strekninger. Vi har ikke opplevd noen begrensninger eller utfordringer i løpet av det siste året, og per i dag er dette et meget godt alternativ som bidrar til betraktelig CO₂-reduksjon og utnyttelse av lokale avfallsressurser, forteller Rasmussen.

Powered by Labrador CMS