Egil Ulvan Rederi bygger også verdens første utslippsfrie bulkfartøy, «With Orca». Dette er et lasteskip som skal seile på langtidskontrakt for Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri. Det får vi høre mer om på konferansen i Bergen 15. og 16. mars.
Egil Ulvan Rederi bygger også verdens første utslippsfrie bulkfartøy, «With Orca». Dette er et lasteskip som skal seile på langtidskontrakt for Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri. Det får vi høre mer om på konferansen i Bergen 15. og 16. mars.

Inviterer til sjøfartsseminar i Bergen 15. og 16. mars

Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet, ved nærmere samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Når Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre trommer sammen til et seminar i Bergen i midten av mars, er målet å finne svaret.

Publisert
Jørn Askvik leder Shortsea Promotion Centre.
Jørn Askvik leder Shortsea Promotion Centre.

De inviterer transportbrukere og sjøveiens aktører til en «tenketank», for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann, på kysten og til Europa. Temaet er «Sjøbasert logistikk – hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?»

Stedet er Hotel Admiral i Bergen og tidspunktet er 15. og 16. mars..

Løsningsorientert

- Vi bringer med dette seminaret rederiene, speditørene, havnene, vareeiere og myndigheter sammen, for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til effektive og bærekraftige transportkjeder. Det er mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet ved nærmere samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden. Sjøveien har sine utfordringer, men med fokus på mulighetene. Skal vi sammen se på hvordan vi styrker vi fortrinnene og løser utfordringene, sier Jørn Askvik, daglig leder av Shortsea Promotion Centre

Intervjuer med vareeiere

Dette er et kompetansesenter for nærskipsfart, som skal bidra til at sjøveien blir en større del av den intermodale verdikjeden.

Jørn Askvik påpeker viktigheten av å begynne med vareeierne – deres behov og kundeopplevelse.

-Samtalene med vareeierne er hele fundamentet. Vi må forstå hva som er viktig for kunden og jobbe med vareeierdimensjonen. Med dette som utgangspunkt, må vi utvikle løsninger i tråd med behov. Behovet er ikke bil, båt eller tog – men forutsigbar, effektiv og miljøvennlig logistikk. Det er med andre ord ingen etablerte parametere eller kundepreferanser, som sier at en type gods må gå på vei for evig tid - BAMA er et godt eksempel i så måte, sier han til Insides søsterpublikasjon Moderne Transport.

Ny teknologi

Under seminarets første dag, onsdag 15. mars, vil Jørn Askvik dele sine betraktninger knyttet til hva vareeierne har fortalt om sine transportvalg.

Et av tiltakene som adresseres er relanseringen av Shortsea Schedules, som direkte adresserer det Jørn Askvik beskriver som informasjonsgapet vis á vis vei. Shortsea Schedules er en nettbasert tjeneste, som gir detaljert avgangs- og transittidsinformasjon fra europeiske og norske havner. Planleggeren gir oppdatert informasjon om trafikk-korridorer som involverer alle logistikkgrener dør-til-dør.

Mer informasjon om seminaret finner du her.

Powered by Labrador CMS