INTERNASJONAL SJØFRAKT:

Göteborg Hamn ser på mulighetene for å lage en terminal i innlandet for å effektivisere.
Göteborg Hamn ser på mulighetene for å lage en terminal i innlandet for å effektivisere.

Göteborg vurderer innlandsterminal

Göteborgs Hamn AB undersøker mulighetene for å drive en innlandsterminal.

Publisert

Göteborgs Hamn AB og jernbaneanleggsoperatøren Train Alliance har til hensikt å starte samtaler om mulighetene for Göteborgs Hamn AB til å etablere og drive en innenlandsterminal tilknyttet jernbane med direkte forbindelse til Gøteborg havn og havnens rederinettverk. Den svenske havnen meldte selv dette i sommer.

Kobles til TEN-T

- Det er utarbeidet en intensjonsavtale mellom Gøteborgs Havn AB og Train Alliance, for å se på mulighetene for å bygge ut en innlandsterminal i direkte tilknytning til TEN-nettet i Sigtuna i Uppland, opplyser Göteborgs Hamn AB.

Tanken er at en eventuell innlandsterminal skal kunne håndtere transport og omlasting av ulike segmenter som trailere, containere og kjøretøy.

Et utgangspunkt er at en eventuell innlandsterminal, skal inngå som en del av Göteborgs Hamn ABs bærekraftsarbeid, hvor terminalen skal bidra til å øke tempoet i transportsektorens fossilfrie omstilling.

Vedlikehold

Partene diskuterer også plassering av et trafikknært vedlikeholdsverksted i havnen for lokomotiver og vogner. Dette for å styrke leveranse og tilgjengelighet for varetransportene. Partene er også positive til å la det svenske Trafikverket prøvekjøre et godstog på 1.000 meter mellom Gøteborg og Rosersberg, som er innenfor Shift2Rail.

Shift2Rail er et EU-byrå og offentlig-privat samarbeid mellom Europakommisjonen og private selskaper, som tar sikte på å stimulere og bedre koordinere EUs forsknings- og innovasjonsinvesteringer i jernbanesektoren. Målet er å øke farten i forskningen og skape arenaer som bidrar til et mer integrert, effektivt, bærekraftig og attraktivt jernbanemarked i Europa. Det svenske Trafikverket er en av medlemmene.

Powered by Labrador CMS