Trafikkmedling sommer-høst 2024:

Fugene på E18 Varoddbrua er fra 1994 Statens vegvesen vil skifte dette på begge sider av E18 Varoddbrua høsten 2024.

E18 Kristiansand: Spesialtransport bes ta kontakt tidlig for planlegging av transport over Varoddbrua høsten 2024

Dårlige omkjøringsmuligheter for tungtransporten medfører at E18 ved Varoddbrua i Kristiansand blir en utfordring høsten 2024. Ikke minst for spesialtransport. 

Publisert

Denne høsten skal Statens vegvesen skifte ut fuger på begge sider av Varoddbrua på E18 utenfor Kristiansand. Arbeidet vil medføre redusert framkommelighet under hele anleggsperioden, skriver Statens vegvesen.

Ingen alternativer

Arbeidsområdet strekker seg omtrent 1800 meter, fra E18 Haumyrheitunnelen til Varoddbrua. Det finnes ingen alternative omkjøringsmuligheter for tungtransport langs strekningen. Ei heller egnede omkjøringsmuligheter for vanlig personbiler. Dette skyldes svært høy ÅDT (45 000).

– Den beste løsningen vil være den som best mulig ivaretar sikkerheten for både myke og harde trafikanter. Det mener vi at vi har fått til gjennom denne løsningen, til tross for svært dårlige omkjøringsmuligheter, forteller byggeleder Mariann Gundersen i Statens vegvesen.

Spesialtransport bes ta kontakt

Den ordinære tungtransporten må påregne kø og litt lenger kjøretid. Men hele årsaken til at Logistikk Inside skriver om denne veitrafikksaken nå, et halvt år før veien stenger, er fordi Statens vegvesen allerede nå ønsker at de som vet de skal ha spesialtransport forbi flaskehalsen tar kontakt for å avklare løsninger allerede nå. 

– Vi går ut med informasjon om dette arbeidet i en tidlig fase. Dette gjør vi for at spesialtransport i Kristiansand-området skal ha god tid til å melde fra til oss om sine behov, slik at vi tidlig kan finne konstruktive løsninger, understreker Gundersen.

Statens vegvesen vil komme tilbake med nærmere info om tidspunkt for oppstart og trafikkavvikling når arbeidet nærmer seg.

Powered by Labrador CMS