Bildet er tatt i april 2021, da var det betydelig færre biler på anlegget enn det er i dag. Drammen Havn og Axess Logistics jobber på spreng for å klargjøre og få ut biler til kundene før nyttår.
Bildet er tatt i april 2021, da var det betydelig færre biler på anlegget enn det er i dag. Drammen Havn og Axess Logistics jobber på spreng for å klargjøre og få ut biler til kundene før nyttår.

Drammen: Jobber på spreng for å levere biler før avgiftshopp

Å ta i mot 5000 nybiler per uke gjør at bilhavna Drammen og Axess Logistics, som transporterer og klargjør nybiler, i disse dager arbeider på høygir.

Publisert

Det har helt siden sommeren vært varslet høyt nybilvolum inn til Norge i fjerde kvartal. Årsaken til at det nå er voldsom aktivitet i bilhavna i Drammen, er todelt.

Etterslep

Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør, forteller om hektiske dager og uker i Drammen Havn.
Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør, forteller om hektiske dager og uker i Drammen Havn.

Mye bildeler produseres i lavkostlandet Kina. Nedstengning av fabrikker for å kontrollere spredningen av korona, ga betydelige forstyrrelser i den globale forsyningskjeden for elektroniske komponenter og bildeler. Microchip ble eksempelvis mangelvare. Dette skapte et stort problem i bilproduksjonen verden rundt - og et gedigent etterslep.

Det hjalp heller ikke at det ble utfordringer i billogistikken til Europa.

- Det er biler som ble bestilt for ett år siden, som først ankommer Drammen nå. Nå har det imidlertid løsnet, sier assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo.

Avgiftshopp

Den andre årsaken er norske avgifter. Fra 1. januar 2023 øker avgiftene betydelig på blant annet elbiler. Det er mye penger å spare på å få sin nye bil registrert i 2022.

- Drammen Havn hadde en all time high med 118.000 biler i 2021. Ved utgangen av august i år lå nybilimporten 20 prosent under 2021, med andre ord cirka 100.000 biler, forklarer Vannebo. Han fortsetter:

- Det løsnet for alvor i oktober, og volum og tempo har økt betydelig. Mellom 7. og 13. november ble det importert 5.500 biler, forrige uken over 5.000 og denne uken vil vi også få inn over 5.000 biler. Til vanlig anløper to bilskip Drammen ukentlig. Nå får vi inn tre fra UECC og ett Tesla-skip, forteller han.

En utfordring

Vannebo forteller videre at det er plass nok til oppstillingsplasser for bilene i Drammen Havn. Utfordringen ligger i klargjøringen av nybilene, tilpassingen av de ønskene som kjøperne har lagt inn i bestillingen – og betalt for. Presset på klargjøringen som Axess står for, er maksimal, for det haster å få ankomne biler klargjort av Axess og distribuert ut i Norge på bil eller tog.

- Jeg er imponert av det arbeidet som gjøres og all koordinering. Vi har 35-40 personer som er flyttet over til terminalen og losser og flytter biler på terminalen. Dette er en kjempestor logistikkoperasjon hvor alle bidrar, roser Vannebo.

Han kan for øvrig tillegge at Tesla er det største enkeltmerket som importeres over havnen.

Forsinkelser

«Det må beregnes opp til syv ekstra virkedager for biler som ankommer Drammen havn for tiden. Årsaken er at frekvensen på ankomstene nå er så hyppige at det ikke er tid til å flytte biler før neste båt starter lossing», er meldingen som nylig dukket opp på Axess Logistics nettsider.

Axess Logistics kjøpte konkursrammede Auto Transport Service i Drammen i april, og kom seg dermed inn på det norske markedet. Selskapet transporterer og tilpasser biler både til forhandlere og privatmarkedet, og lagrer og klargjør både personbiler, varebiler og skapbiler. Selskapet skreddersyr logistikkløsninger og er alene på markedet om å kunne tilby en komplett løsning for billogistikk for importerte kjøretøy til det skandinaviske markedet. Axess Logistics er å finne ved de store nordiske bilhavnene – som Drammen her til lands og Halmstad, Göteborg, Malmö og Södertälje i Sverige. De tilbyr sine logistikkløsninger uansett hvilket rederi bilene ankommer med.

En bilbåt om dagen

Når Axess roper et varsku, lytter bilbransjen.

«Axess har rustet opp kapasitet for å håndtere volumene, men når volumet uten forvarsel er mer enn fire ganger normalt, og det ankommer en bilbåt hver dag, noen ganger to båter på samme dag, så er resultatet at Drammen havn er full», opplyser Axess på sine nettsider – ramser opp:

«Biler blir losset og plassert på vilkårlige ledige plasser, blokkerer for andre biler og hindrer oss i å drifte logistikken på en rasjonell måte. Vi har ingen styringskontroll på ankomstene til Drammen havn, og ønsker nå å varsle at situasjonen gir forsinkelser».

Ikke plassmangel

Ivar A. Vannebo bemerker til oss at det ikke er noe kaos i bilhavna, men det er viktig med rett plassering av hver bil som kommer. Det er transportøren som leier områder i havnen, som har ansvaret for hvordan bilene blir håndtert der.

- Det er et puslespill, der det er viktig at bilene ikke parkeres inne. At de effektivt kan sendes videre til inspeksjon, klargjøring og utlevering til kunder.

Frykter snø

- Når vil det gå tilbake til mer normale tilstander?

- Vi tror at den voldsomme etterslepet, vil vare over nyttår, og kanskje i første kvartal av 2023. Det er vanskelig å vite eksakt, da vi ikke har tilgang til salgstall. Folk flest har nok også blitt litt mer forsiktig med pengebruken nå, slik at tingene vi roe seg ned av seg selv, svarer Ivar A. Vannebo.

Han håper på milde dager fremover. Nysnø vil skape problemer, det blir vanskelig å måke på et område som er proppfullt av biler. Det kan gi ytterligere forsinkelser for hele importkjeden.

Powered by Labrador CMS