SKIPSTUNNEL: Byggingen av Stad skipstunnel skal ut på anbud i 2024.

Stad skipstunnel ut på anbud

Regjeringen vil finne ut om det kommer inn tilbud som er lave nok på pris i forhold til styringsrammen på prosjektet.

Publisert

– Stortinget har vedtatt prosjektet med et bredt flertall og det at vi nå legger det ut i markedet er viktig for å finne ut om det er mulig å realisere prosjektet innenfor den rammen Stortinget har satt. Det er vårt mål, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tunnelbyggingen hadde opprinnelig en kostnadsramme på 2,8 milliarder kroner. I mai meldte regjeringen at prisen var oppjustert til 7,13 milliarder kroner. Nå er kostnadsrammen justert ned til 5,06 milliarder kroner. Det er med andre ord den sistnevnte prisen som politikerne er spente på om de kan komme i nærheten av i en anbudsrunde som skal holdes i 2024. 

– Dersom vi får inn tilbud med tilstrekkelig kvalitet og til en pris som ligger innenfor den vedtatte kostnadsrammen, vil vi kunne starte arbeidene med å realisere skipstunnelen, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Dersom tilbudene fra leverandørene blir høyere enn kostnadsrammen, må saken legges frem for Stortinget på nytt, sier Vedum til NRK.

Du kan lese mer om Stad skipstunnel her, et prosjekt flere i logistikk- og transportbransjen har liten nytteverdi for godstransporten: 

Powered by Labrador CMS