Kommer det til å være nok egg i butikkhyllene i norske dagligvarebutikker denne påsken. Det svaret får vi kanskje svar på i morgen.

Egger til kamp - tar Nortura til retten

Påsken står for døren og det kan gå mot eggmangel i norske dagligvarebutikker. I morgen faller en viktig dom i Oslo tingrett, der Den Stolte Hane har tatt Nortura til retten for å få tilgang på nok egg til dagligvarebutikkene.

Publisert

Eggmangelen som har plaget norske matbutikker siden forrige sommer, har nå ført til en juridisk strid mellom eggleverandøren Den Stolte Hane og Nortura. Førstnevnte, som forsyner Coop-kjeden med egg, har saksøkt Nortura for manglende leveranser. Fredag faller avgjørelsen i Oslo tingrett.

Egg-konsumet øker - leveransene står i fare

Påske er som kjent høytid for egg, og forbruket av egg øker markant. Den Stolte Hane krever øyeblikkelig levering av tilstrekkelig med egg fra Nortura. 

Stridens kjerne handler i praksis om hvilke egg som skal prioriteres å sendes hvor. 

Den Stolte Hane går til sak fordi de mener Nortura prioriterer levering av egg til industrien og sin egen fabrikk, før butikkene får sitt kvantum. 

Egg til industrien blir for eksempel til eggpulver og produkter som benyttes til produksjon av andre næringsmidler som inneholder egg.

Midlertidig forføyning

  • En midlertidig forføyning er en rettslig avgjørelse som utstedes av en domstol for å regulere forholdene i påvente av en endelig avgjørelse i en sak. Denne typen forføyning er vanligvis ment å beskytte partenes interesser mens den ordinære rettsprosessen pågår.
  • En midlertidig forføyning kan bli gitt når det er behov for umiddelbar handling for å forhindre skade eller uopprettelig tap for en av partene i saken. For eksempel kan det være nødvendig å utstede en midlertidig forføyning for å sikre at en part ikke blir urettferdig skadelidende mens saken behandles, eller for å bevare status quo inntil en endelig avgjørelse er gjort.

Hastesak - ber om midlertidig forføyning

Den Stolte Hane er svenskeid og får sine egg fra Nortura, i tillegg til fra egne bønder. 

Striden blir ekstra pikant fordi Nortura, som har ansvaret for reguleringen av det norske eggmarkedet og er eid av norske bønder, også eier merkevaren Prior, som leverer til butikkjedene Rema og Norgesgruppen. Den Stolte Hane er svenskeid og får sine egg fra Nortura, i tillegg til fra egne bønder.

Ettersom påsken er "rett rundt hjørnet" er saken en hastesak, der Den Stolte Hane ber om midlertidig forføyning (se faktaboks).

I saken mellom Den Stolte Hane og Nortura, kan en midlertidig forføyning bli utstedt for å pålegge Nortura å umiddelbart levere tilstrekkelige mengder egg til butikkene før påsken, for å forhindre tomme hyller og tap av inntekt for butikkjedene. Denne midlertidige forføyningen vil være gyldig frem til retten har kommet til en endelig avgjørelse i saken.

Powered by Labrador CMS