Trøndelag tingrett har avsagt dom i en rettsak i en tvistesak som har pågått i drøyt fire år.

Girteka-selskap må betale for ødelagt lakselast

Trøndelag tingrett har avsagt kjennelse om at transportselskapet UAB Everwest må betale drøyt 1,3 MNOK til Gjensidige Forsikring etter at en laksetransport for SalMar ble ødelagt.

Publisert

Domsavsigelsen ble først omtalt av nettstedet IntraFish

Rettssaken har bakgrunn i en trafikkulykke som skjedde ved Orkanger i februar 2020. En forsendelse med 837 kasser økologisk laks fra SalMar AS under transport fra deres anlegg på Kverva til Urk i Nederland ble ødelagt i forbindelse med en kjedekollisjon.

SalMar fikk forsikringsoppgjør av sin assurandør Gjensidige, og det er sistnevnte som har frontet saken mot UAB Girteka Logistics, som var involvert i ulykken og som er blitt dømt for uaktsomhet og skyld i ulykken. Transportselskapet har etter at saken ble fremmet for retten, endret navn til UAB Everwest (Girteka-konsernet gjorde en større omlegging av sin konsenstruktur 1. april 2023).

  • UAB Everwest ble av tingretten dømt til å betale 25.000 kroner til SalMar (pluss forsinkelsesrenter), tilsvarende oppdrettsselskapet egenandel. 
  • Og drøyt 1,36 millioner kroner til Gjensidige, tilsvarende den vareverdien som ble ødelagt. Lasten hadde en total vareverdi på drøyt 2 millioner kroner, hvorav ca. 700.000 kroner ble realisert og fratrukket erstatningsbeløpet.
  • UAB Everwest ble også dømt til å dekke Gjensidige og SalMars sakskostnader på drøyt 300.000 kroner.

Tingrettsdommen kan ankes.

Domsavsigelsen fra Trøndelag tingrett finner du her.

Powered by Labrador CMS