Enkelt forklart:

Cookstredet.

30. Cookstredet

Det ligger helt på den andre siden av jordkloden, og de fleste har hørt opp det, men Cookstredet er mer enn noe annet viktig for den regionale skipstrafikken mellom Nord- og Sørøya på New Zealand.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Viktig for New Zealand, minimal betydning for resten.

Cookstredet er det siste av de 30 stredene på vår oversikt. Og om det ikke er den minst viktige av flaskehalsene vi har listet opp, så er det ikke langt unna. For selv om det er betydelig skipstrafikk i dette farvannet, så er det aller meste knyttet til ren shortsea-transport mellom ulike deler av New Zealand.

Cookstredet, som er oppkalt etter briten James Cook, skiller Nordøya og Sørøya i New Zealand, og forbinder Tasmanhavet i vest med Stillehavet i øst. 

På sitt smaleste punkt er Cookstredet omtrent 22 kilometer bredt. Stredet er dypt nok til å takle store skip med betydelig dypgang, men det er sjelden slike skip på disse trakter.

Selv om stredet kan akkommodere store skip, er den primære bruken av Cookstredet for nasjonal transport mellom de to hovedøyene i New Zealand, snarere enn for internasjonal skipsfart.

Fergetrafikken er spesielt viktig, med flere ferger som regelmessig krysser stredet for å forbinde de to største øyene, og spiller en nøkkelrolle i New Zealands transportnettverk ved å transportere både passasjerer og gods. 

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS