Enkelt forklart:

Floridastredet og Bahamasstredet

3. Floridastredet / Bahamasstredet

Floridastredet og Bahamasstredet er to separate, men likevel nært sammenknyttede stred som på grunn av sin nære geografiske plassering fanger opp en del av den samme skipstrafikken.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Bindeleddet mellom Atlanterhavet og Mexicogolfen

Floridastredet

For internasjonal handel er det Floridastredet som er viktigst. Dette er et maritimt sund utenfor sør- og østkysten av Florida som skiller Florida fra Cuba, og som forbinder Mexicogolfen med Atlanterhavet. 

Stredet er forholdsvis bredt, cirka 150 kilometer på det smaleste. Det er en hovedåre for skipsfart mellom Atlanterhavet og Mexicogolfen, og har også en del gjennomgangstrafikk for skip som skal seile via Panamakanalen.

Stredet er spesielt viktig for oljetransport fra Mexicogolfen, samt for et stort antall handelsskip som reiser mellom de nordamerikanske havnene og Karibia, Sør-Amerika eller Europa.

Bahamasstredet

Bahamasstredet ligger mellom Bahamas og Florida, og forbinder Atlanterhavet med Floridastredet og videre til Mexicogolfen.

På grunn av sin nærhet til store amerikanske havner og som en nøkkelrute for skip som reiser mellom Atlanterhavet og Mexicogolfen, har Bahamasstredet stor betydning for internasjonal skipsfart.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS