Enkelt forklart:

Bass-stredet.

29. Bass-stredet

Bass-stredet er mer enn noe annet en viktig regional passasje for skipsfart mellom Australia og Tasmania, eller som farled for skipstrafikk fra Australias vestkyst til New Zealand. 

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Hovedsakelig regional skipstrafikk mellom Australia og Tasmania eller fra Australia til New Zealand.

Basstredet er et sjøstykke som skiller Tasmania fra det australske fastlandet, og fungerer som en forbindelse mellom Stillehavet (spesifikt Tasmanhavet) i øst og Det indiske hav i vest. 

Stredet er oppkalt etter George Bass som er tildelt æren for å oppdaget stredet i 1797.

Med en bredde på omtrent 240 kilometer på sitt smaleste punkt, er det kjent for sine utfordrende sjøforhold, inkludert kraftig vind og bølger, noe som kan gjøre navigasjon vanskelig.

Selv om det ikke er en hovedrute for global skipsfart sammenlignet med Torresstredet eller andre store internasjonale sjøveier, spiller Basstredet en nøkkelrolle i innenlandsk shipping og handel mellom Tasmania og Australia. 

Sammenligning med Torresstredet har Basstredet en annen type strategisk og økonomisk betydning. Mens Torresstredet er en vital internasjonal sjøvei som betjener internasjonal skipsfart mellom Stillehavet og Det indiske hav, og som er avgjørende for handel og navigasjon i regionen, er Bass-stredet primært viktig for innenlandsk transport og økonomien til Tasmania og det sørlige Australia. Torresstredet har større betydning for internasjonal skipsfart på grunn av sin rolle i globale shippingruter, mens Bass-stredet er mer fokusert på lokal trafikk.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.

Powered by Labrador CMS