Enkelt forklart:

Den engelske kanal.

10. Den engelske kanal

Kanalen mellom England og Frankrike er Europas mest trafikkerte knutepunkt til sjøs, og er den maritime livsnerven for gods til og fra Norge.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Inngangsporten til Nord-Europa og Norge.

Den engelske kanal forbinder Nord-Atlanterhavet med Nordsjøen, og går mellom England og Frankrike. På det smaleste, mellom havnebyene Dover og Calais, er kanalen 34 kilometer bred. 

Kanalen har mye gjennomgangstrafikk og er regnet som det travleste skipsområdet i verden. Dette er fordi kanalen betjener en bred gruppe av skipstrafikk. Nordøst for kanalen ligger de store nordeuropeiske containerhavnene som perler på en snor. Dette inkluderer containerhavner som Rotterdam, Antwerpen, Zeebrügge, Bremerhaven og Hamburg. 

Det er dessuten mye feedertrafikk som opererer i kanalen, der de store interkontinentale linjene overlater gods til mindre feederskip som distribuerer godset til regionale europeiske havner. 

Så må en heller ikke forglemme fergetrafikken mellom Storbritannia og kontinentet. Hvert år går det store godsmengder via disse fergeavgangene, dette til tross for at det siden 1994 også har vært jernbanetrafikk via Eurotunnelen. Sistnevnte er en 50 km lang jernbanetunnel, der ca. 38 km går under Den engelske kanal.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS