Narvik er ikke bare et strategisk knutepunkt i fredstid, havnen og jernbanen har også en svært viktig rolle i en potensiell krigssituasjon.

Narvik og Wilhelmsen-konsernet styrker beredskapsevnen til NATO 

Narvik kommune, via det kommunale havneforetaket Narvik Havn KF, har nylig signert en betydningsfull samarbeidsavtale med WilNor Governmental Services (WGS) for å styrke havnens bistandsevne til militære styrker.

Publisert Sist oppdatert

30. januar ble kontrakten lagt ut på Doffin, og det var WilNor Governmental Services AS som stakk av med kontrakten som varer i to år og som har en estimert verdi på rundt 50 millioner kroner.

WGS er et norsk aksjeselskap som opererer innen logistikkstøtte, både nasjonalt og internasjonalt, mot offentlige aktører. Selskapet er en del av Wilhelmsen-gruppen og ble etablert for å tilby salg av varer og tjenester innen logistikkstøtte til militære operasjoner. 

WGS har en langsiktig rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon og har tidligere levert logistikkstøtte til det norske forsvaret. Ved å utnytte sin ekspertise og erfaring vil WGS spille en nøkkelrolle i å støtte militære operasjoner og forsyninger til et utvidet NATO i nordområdene, gjennom dette samarbeidet med Narvik Havn.

Etter at Finland og Sverige har sluttet seg til NATO. har Narvik fått en forsterket rolle som mottakshavn for NATO-styrker og militært materiell.

Med sin strategiske plassering ved vei og Ofotbanen, anses Narvik som en nøkkelaktør for mottak av militære forsterkninger og marinefartøyer. 

Samarbeidet med WGS, et selskap i Wilhelmsen-gruppen, er et ledd i å styrke denne evnen ytterligere. WGS har solid erfaring med å støtte allierte operasjoner med logistikk og er en del av en større konsernstruktur med stor tilstedeværelse og kapasitet rettet mot militære behov.

Avtalen vil ikke bare bidra til å styrke Narvik Havns evne til å håndtere militære operasjoner, men forventes også å gi økt aktivitet for det lokale næringslivet. Gjennom avtalen vil WGS kunne levere en rekke nødvendige tjenester for militære operasjoner i nordområdene, inkludert bevertning, innlosjering, levering av mat, drikke, drivstoff og andre nødvendigheter.

Powered by Labrador CMS