Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch ser lyst på fremtidsutsiktene for Komplett-konsernet.

Offensive Komplett - skal tredoble driftsmarginen

For perioden 2026-2028 har Komplett-konsernet som mål å vokse raskere enn markedet og å være blant de mest lønnsomme aktørene i sin bransje.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en børsmelding i forbindelse med konsernets kapitalmarkedsdag i dag. Her skal det Sandefjord-baserte konsernet presentere sine strategiske ambisjoner og nye finansielle mål.

- Vi vil utnytte våre stordriftsfordeler for å oppnå bedre innkjøpsbetingelser og kostnadseffektivitet samtidig som vi oppretteholder de kjente og kjære merkevarene ut mot kunden. Dette gir oss en effektiv og skalerbar plattform for vekst, samtidig som vi legger til rette for å opprettholde vår ledende kostnadsposisjon, formidler konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i meldingen.

Her legger han til at en driftsform med delte varelager- og logistikksystemer på tvers av merkevarene er en nøkkel til suksess.

For perioden 2026-2028 har konsernet definert følgende mål: 

  • Omsetning på minst 18-20 mrd. kroner. Dette er en økning på mellom to og fire milliarder kroner fra dagens nivå på 15,9 milliarder kroner.
  • Driftsmargin på minst 3-4 prosent. Driftsmarginen i 2023 lå på 0,9 prosent. Under salgsboomen i covidpandemien oppnådde konsernet en driftsmargin på 3,5 prosent.
  • Offensive planer

    Den målsatte driftsmarginen skal oppnås gjennom forbedrede innkjøpsbetingelser, stordriftsfordeler og kostnadstiltak for å opprettholde en "bransjeledende kostnadsposisjon". Konsernet har også identifisert muligheter til å løfte marginen fra økt andel av salg fra egne merkevarer og service-tjenester, samt andre kategorier med høyere margin. 

    Konsernets viktigste vekstfaktorer omfatter blant annet ekspansjon i tilliggende kategorier, som hvitevarer og telekom, og videre vekst i kjernekategorier som gaming og gaming-relaterte produkter. Videre vil NetOnNet fortsette sin plan for utrulling av nye butikker i tråd med sitt omnikanal-konsept. Konsernet vil også styrke servicetilbudet og tilby flere abonnementsordninger, samt utvide produktporteføljen og kundebasen innen B2B og distribusjon.  

    Komplett Group har også oppdatert sin bærekraftstrategi og satt tydelige ESG-mål som gjenspeiler konsernets forpliktelse om å redusere klima- og miljøpåvirkningen samt tilby sirkulære produkter og tjenester. Innen 2028 skal sirkulære produkter og tjenester utgjøre minst 15 prosent av konsernets inntekter. 

Powered by Labrador CMS