Atna bru på riksvei 3 i Stor-Elvdal.

Veimelding: Rv.3-bru stenges natt til tirsdag og onsdag

Tyngre kjøretøy må kjøre via E6.

Publisert Sist oppdatert

Det blir nattestenging av Atna bru på riksvei 3 i Stor-Elvdal natt til tirsdag 2. mai og natt til onsdag 3. mai fra klokka 21:00 til 6:00.

Atna bru på riksvei 3 går over Glomma, rett nord for tettstedet Atna i Stor-Elvdal kommune.

Montering av stillas

– Brua stenges på grunn av montering av stillassystemer som skal benyttes i det videre vedlikeholdsarbeidet på brua, sier byggeleder i Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen startet 11. april et større vedlikehold av Atna bru med ny kantdrager, nytt brurekkverk, mindre breddeutvidelse av brudekket, forsterkning av stålbjelkene ved pilarer under brua, utskifting av fuger og ny asfaltbelegning på hele brudekket.

Stengningene blir altså slik:

Atna bru på riksvei 3 i Stor-Elvdal avmerket.
  • Mandag 1. mai klokken 21:00 til tirsdag 2. mai klokken 06:00.
  • Tirsdag 2. mai klokken 21:00 til onsdag 3. mai klokken 06:00.

Omkjøringsalternativene

Fylkesvei 219 kan benyttes for kjøretøy under 7,5 tonn. Omkjøring for lastebiler blir via E6. Nødetater i utrykning slippes forbi. Omkjøring vil bli skiltet og det vil være trafikkdirigenter til stede under nattestengningene.

- Vi beklager ulempene nattestengingen medfører for trafikantene, men for å gjennomføre monteringen av stillassystemene er vi avhengig av å stenge brua disse to nettene, sier Storsveen.

Etter nattestengingen 3. mai er det igjen lysregulert trafikk i ett kjørefelt. Frist for ferdigstillelse av arbeidene er 15. september 2024.

Fra 1975

Atna bru sto ferdig bygd i 1975. Brua har fem spenn og er bygd som ei stålbjelkebru med betongdekke.

Brua har en total lengde på 254 meter, hvor lengste spenn er 60 meter.

Powered by Labrador CMS