Avfallshenting i Oslo: 8000 nøkler erstattes av én universalnøkkel

I Oslo er det mange eiendommer hvor avfallsbeholderne er innelåst.

For å hente avfall fra disse eiendommene, bruker renovatørene ukentlig over 8000 nøkler som kommunen disponerer på vegne av beboerne. Det er tungvint og tidkrevende, og nøkler kan komme på avveie.

Nå skal Renovasjons- og gjenvinningsetaten innføre et nytt nøkkelsystem med elektromekaniske universalnøkler hvor alle adressene på en kjørerute programmeres i én nøkkel. Systemet fungerer uavhengig av den eksisterende nøkkelen, så beboerne fortsetter å bruke de nøklene de har.

– Når 8000 nøkler kan byttes ut med en universalnøkkel, gjør vi avfallsinnsamlingen enklere og mer effektiv. Dette er et løft som kommer både de ansatte og innbyggerne til gode. Oslo kommune går foran i digitaliseringen og effektiviseringen av tjenestene våre, noe denne universalnøkkelen er et godt eksempel på, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Manuell jobb med digital hjelp

Det nye systemet krever at det monteres en ekstra låssylinder på omtrent 4000 dører og porter over hele byen. Den ekstra låssylinderen settes sammen med den eksisterende, helt uten fysiske inngrep som skruing, boring eller saging.

– Renovasjon er av natur et manuelt yrke som renovatørene våre utfører hver eneste dag. For å gi dem en lettere hverdag hvor jobben kan gjøres raskere og bedre, må vi bli kvitt de analoge systemene som ligger bak, sier direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Det blir et opplegg der renovatørene i Oslo har en universalnøkkel til portrommene på sin rute, mens de originale nøklene i hver enkelt bygård fortsatt vil virke som før for beboerne.
Det blir et opplegg der renovatørene i Oslo har en universalnøkkel til portrommene på sin rute, mens de originale nøklene i hver enkelt bygård fortsatt vil virke som før for beboerne.

– For noen år siden erstattet vi kjørelister på papir med nettbrett. Nå skal vi endelig bli kvitt nøkkelknippene. Det nye systemet kommer til å spare oss for tid og ressurser som i stedet kan brukes mer effektivt i driften vår. Jeg tror også beboerne, som i dag må gi fra seg nøkler til oss, kommer til å sette stor pris på dette. Avfallsinnsamlingen blir tryggere og mer robust, fortsetter Karlsen.

Stor monteringsjobb

Swedlock Norge er Renovasjons- og gjenvinningsetatens valgte leverandør av løsning og montering, og starter etter planen opp i mai 2023.

I første runde er det Oslo vest og deler av sentrum som får nye sylindre. Så fortsetter utrullingen områdevis og kommer alt i alt til å ta omtrent ett år.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er ansvarlig for alle kostnader rundt innføringen. De berørte beboerne belastes derfor ikke for montering, men betaler allerede et eget gebyr for at avfallsbeholderne deres skal få stå innelåst. Dette gebyret videreføres med det nye systemet.

Powered by Labrador CMS