Autostore har gjort en markedsundersøkelse blant 300 bedrifter i Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia.
Autostore har gjort en markedsundersøkelse blant 300 bedrifter i Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia.

AutoStore: - Ni av ti vil automatisere

– Automasjonsteknologi har gått fra å være en «nice to have» på lageret til et absolutt «must have», sier Marcus Mogéus i AutoStore.

Publisert
Markedsdirektør i AutoStore, er Marcus Mogéus
Markedsdirektør i AutoStore, er Marcus Mogéus

Som markedsdirektør i AutoStore, er Marcus Mogéus selvsagt forpliktet til å «snakke opp» automatisering av lagre. For å kunne dokumentere hvor interessant automatisering, har det norske robotselskapet fått laget en global undersøkelse, kalt «Warehouse Automation Market Report 2023».

I rapporten har over 300 beslutningstakere innen internlogistikk fortalt om sine utfordringer, planer og fokusområder de neste 12 månedene.

Høy investeringstakt

Et stort flertall av respondentene (88 prosent) sier at de innen 2024 har implementert eller vil implementere et automatisk lager og plukksystem. 32 prosent har allerede i dag en form for automasjon, mens hele 56 prosent har planer om å rulle de ut i løpet av det neste året.

– Automasjonsteknologi har gått fra å være en «nice to have» på lageret til et absolutt «must have». Denne rapporten viser at investeringsplanen til selskaper med tanke på automasjonsteknologi, har økt dramatisk fra tidligere rapporter, sier Marcus Mogéus i Autostore.

Ulike markeder – ulikt fokus

Ellen Brune, Head of Global Strategic Accounts i AutoStore
Ellen Brune, Head of Global Strategic Accounts i AutoStore

I undersøkelsen har AutoStore innhentet svar fra bedrifter i Nord-Amerika, Europa og Øst-Asia (APAC). De opplyser at økende energikostnader (32 prosent), økning i lønnskostnader (27 %) og begrensninger i forsyningskjedene (26 %) er de største utfordringene de står overfor i sin logistikk.

Logistikklederne i de ulike regionene har forskjellige utfordringer. De europeiske viser til at høye energikostnader er deres største utfordringer – 44 prosent av europeerne mente dette. I Nord-Amerika og Asia er stigende kostnader knyttet til arbeidskraft den største utfordringen (34 % i APAC og 27 % i Nord-Amerika).

– Det er et behov for å drive mer effektivt, som kanskje er hvorfor nesten ni av ti organisasjoner enten har, eller har planer om, å installere automasjonsteknologi på sine lagre i 2023, sier Ellen Brune, Head of Global Strategic Accounts i AutoStore.

Når bedriftene skal velge automasjonsleverandør, oppgir 24 prosent pålitelighet som den viktigste faktoren. Enkelhet (22 %) og plassutnyttelse (20 %) er de nest viktigste faktorene. Bare 13 prosent oppga bærekraft som en viktig faktor ved valg av automasjon.

– Plass er svært viktig for organisasjonene. Vi hjelper bedriftene med å redusere kostnadene, bli mer effektive og kan levere en ROI på ett til tre år, samt redusere lagerarealet med 75 prosent sammenlignet med konvensjonell lagring, sier Brune.

Powered by Labrador CMS