Helthjem-nettverket skal fortsette med å levere aviser i grisgrendte strøk også etter juni 2024.

Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Bring fikk forlenget avtaler om avisdistribusjon i "grisgrendte strøk"

Samferdselsdepartementet sikrer fortsatt avislevering "alle dager" for grisgrendte strøk i en tildeling som i praksis opprettholder status quo.

Publisert

- Det er viktig at alle som ønsker det fortsatt skal få levert papiravisen hjem, også på dagene uten vanlig postgang. Det sikrer vi nå med denne tildelingen av kontrakter. Distribusjon av aviser i hele landet er viktig for mediemangfoldet og for abonnenter i distriktene, formidler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en nyhetsmelding etter at Samferdselsdepartementet har innstilt Posten Bring AS som leverandør av distribusjon på ukedager, og Aktiv Norgesdistribusjon AS som leverandør på kontraktene om distribusjon på lørdager. Dette er samme aktører som distribuerer avisene i dag for kontrakten som går ut i juni 2024.

Aktiv Norgesdistribusjon AS er for øvrig en del av Helthjem-nettverket

De to eneste som ga tilbud

Departementet lyste ut anbudskonkurransen på kontraktene i desember. Interesserte leverandører ble invitert til å levere tilbud på til sammen fire kontrakter delt inn i ulike geografiske områder. Posten Bring AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS var de eneste som leverte tilbud innen fristen.

Staten kjøper med dette distribusjon av aviser til alle adresser som ikke dekkes av et kommersielt avisbudnett. De nye kontraktene skal gjelde for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025. Departementet har i tillegg opsjon på ett års utvidelse av kontraktsperioden.

- Mediebransjen står i en omfattende digitalisering, samtidig som aviser på papir fortsatt er viktig for bransjen. For å sikre fleksibilitet, inngår vi derfor nå korte kontrakter med ett opsjonsår. Det vil også gi oss muligheten til å ta hensyn til Postutvalgets rapport når denne foreligger om et år. Den skal blant annet ta for seg ulike samfunnsmessige hensyn som ivaretas av distribusjonsnettverkene i postsektoren, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS