Enkelt forklart:

Suezkanalen via Egypt.
Suezkanalen via Egypt.

17. Suezkanalen

Suezkanalen har revolusjonert verdenshandelen etter at den menneskeskapte kanalen ble åpnet i 1869.

Publisert Sist oppdatert

Kort oppsummert: Snarveien mellom Asia og Europa.

Suezkanalen ligger i Egypt og forbinder Middelhavet med Rødehavet. Den går gjennom Suez-eidet, som skiller Afrika fra Asia.

Det var den franske ingeniøren Ferdinand de Lesseps som var den drivende kraften bak byggingen av kanalen som sto ferdig i 1869 etter ti års byggearbeid. De Lesseps mislyktes for øvrig med å bygge Panamakanalen noen tiår senere.

193 km lang

Kanalen er 193 kilometer lang. I de fleste deler av kanalen er det ikke mulig for skip å møtes. Det er derfor et system med viker der skip kan vente på å passere hverandre.

Kanalen er kritisk for internasjonal handel. Da den åpnet på 1800-tallet var det ingen skip som var for store til å passere, men utover 1900-tallet ble skipene større. Det medførte også et behov for å innføre skipsklasser. Mange av verdens skip er dermed tilpasset målene til Suezkanalen.

Suezmax

Suezmax er den største størrelsen på et skip som kan passere gjennom Suezkanalen i Egypt. Størrelsen i dødvekttonn varierer en del, gjerne fra 120.000 til 200.000 tonn avhengig av skipskonfigurasjon og skipsdesign.

I motsetning til Panamakanalen har ikke Suezkanalen noen sluser. Det betyr at det ikke er noen definitiv lengdebegrensning slik det er i Panamakanalen. Det er i hovedsak forholdet mellom skipets bredde og dypgangen (draft) som setter begrensninger på skipene som kan passere. 

  • For skip med en bredde på 77 meter er dypgangen 12,2 meter.
  • Mens et skip som kun har en bredde på 50 meter kan ha en dypgang på 20 meter. 

Dette gjør at Suezkanalen kan håndtere de største containerskipene i verden, mens en del tank- og bulkskip blir for store.

Betydning for internasjonal handel

Suezkanalen er en av de viktigste skipsfartsårene i verden. Omtrent 12 prosent av verdens sjøbårne handel passerer gjennom kanalen i et normalår, men denne andelen vil synke i 2024 ettersom mange skip som ellers ville seilt via Suezkanalen blir omdirigert via Kapp det gode håp som følge av Houthi-opprørernes angrep mot kommersiell skipstrafikk i Adenbukta og Rødehavet. 

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.
Powered by Labrador CMS