Internasjonal HR-rapport: Økt risiko for utbrenthet i transportsektoren – og Norge på «verstingliste»

Risikoen for utbrenthet øker dramatisk innen transportsektoren, ifølge en studie fra det amerikanske selskapet Workday og IT-analyseselskapet Peakon.

Publisert

Nylig publiserte selskapet en stor internasjonal studie fra 2022, basert på tilbakemeldinger fra 1,5 millioner medarbeidere i 600 forskjellige bedrifter og organisasjoner.

Bakteppet for studien var hva en pandemi, en global forsyningskrise, og i mange bransjer også en medarbeiderflukt, har gjort for arbeidsmiljøet.

En rekke land og ti ulike bransjer ble kartlagt i den årlige undersøkelsen som tar for seg risikoen for utbrenthet.

Risikoen deles i tre ulike kategorier: Lav, middels og høy.

En gjennomgang av utviklingen mellom 2021 og 2022 er lite lystig lesning for HR-sjefer i transportnæringen. Bransjen skilte seg nemlig svært negativt ut i studien. Andelen bedrifter som hadde medarbeidere som hadde økt risiko for utbrenthet steg fra 44 prosent i 2021 til 54 prosent i 2022.

En del av utfordringene i transportbransjen kan tilskrives lokale utfordringer, som frustrerte briter som sliter med ettervirkningene av Brexit, og til frustrerte havne- og terminalarbeidere rundt om i Europa som har vært involvert i stressende arbeidskonflikter med bedriftsledelsen som har skapt et «oss» mot «de»-scenario. Høyt arbeidspress kombinert med misnøye med lønnsvilkår og backing fra bedriftsledelsen har vært en kombo som har dyttet mang en transportarbeider over i høyrisikogruppen for å bli utbrent.

Det er likevel verdt å anmerke at det i studien er hele fjorten ulike faktorer som måles, inkludert motivasjon, energinivå, arbeidsbyrde, mulighet til å jobbe selvstendig, og så videre. Transportarbeiderne viste en generell nedgang innen alle fjorten faktorer.

Norske arbeidstagere på feil kurs

Sammendraget av studien går ikke i dybden på den norske transportarbeideren, men den norske arbeideren havner likevel under lupen, og her kommer Ola og Kari langt dårligere ut enn året før. Fra å ligge langt nede på listen, var den norske arbeideren en av de som økte risikoen for å bli utbrent mest av alle i løpet av det året som gikk mellom de to undersøkelsene.

Og her er det det å føle at den jobben man gjør er meningsfylt som fikk det største skuddet for baugen mellom 2021 og 2022. Flere føler at jobben er både kjedelig og lite meningsfylt.

Også de to andre parameterne, at jobben gir energi og at man føler en tilknytning til arbeidsplassen, hadde en nedgang sammenlignet tilbakemeldingene fra 2021.

Powered by Labrador CMS