Statsbudjsettet 2024:

Oslofjordtunnelen er viktig for tungtransporten. Nå skal økt oppetid og økt kapasitet prioriteres.

Vei: Prioriterer ny Oslofjordtunnel

Som varslet tidligere i høst: Regjeringen foreslår anleggsstart for E134 Oslofjordforbindelsen i 2024. Dette er en viktig ferdselsåre for næringslivstransporter.

Publisert

– Oslofjordforbindelsen er i dag ofte stengt på grunn av ulykker og hendelser. Målet med dette prosjektet er å bedre fremkommeligheten med en mer forutsigbar og trafikksikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé og bygging av nytt tunnelløp. Prosjektet har lenge vært rangert som nummer én av Statens vegvesen. Regjeringen vil prioritere oppstart av prosjektet i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Til tross for trangere økonomiske tider på grunn av prisvekst og krig i Europa, er det viktig for regjeringen å starte opp viktige utbyggingsprosjekter, og samtidig ta vare på eksisterende veier.

Prosjektet omfatter bygging av nytt veisystem på land og et nytt tunnelløp under Oslofjorden parallelt med dagens tunnel.

Veien er en del av ytre ringvei rundt Oslo og knytter E6 og E18 sammen sør for byen. Slik tunnelen er utformet i dag, fører bilstans og hendelser til at hele tunnelen må stenges i begge retninger. Ved å ha to løp vil man kunne opprettholde en mye bedre trafikkavvikling. E134 Oslofjordforbindelsen er opprinnelig planlagt bygget ut i to byggetrinn. Nytt tunnelløp vil være trinn 2.

Prosjektet har en prognose for sluttkostnad på om lag 7 milliarder kroner. Prosjektet skal finansieres delvis med bompenger.

– For at prosjektet skal starte opp, må Stortinget gi sin tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering og kostnadsramme, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Powered by Labrador CMS