Luftfartsidirektør Lars Kobberstad (f.v.) og Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, i forbindelse med signeringen av samarbeidsavtalen 24. april.

Norge skal ta en tetposisjon

Myndighetene legger opp til at Norge skal ta en ledende rolle i overgangen til lavutslipps luftfart.

Publisert Sist oppdatert

Avinor og Luftfartstilsynet kunngjorde onsdag 24. april en samarbeidsavtale for å etablere Norge som en internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. Dette initiativet er en del av en større strategi for å oppnå målet om en fossilfri norsk luftfart innen 2050.

– Testarena vil i prinsippet omfatte hele landet. Konkrete geografiske lokasjoner for etablering av testfasiliteter vil bli besluttet i dialog med markedsaktører, basert på deres behov, samt vurderinger av teknologisk modenhet. Interesserte produsenter og operatører må kunne fremlegge operasjonskonsept og svare ut forhåndsdefinerte kvalifikasjonskriterier. Dialog med markedet har allerede startet, formidler konsernsjef Abraham Foss i Avinor i pressemeldingen.

Kan akselerere utvikling av grønn luftfart globalt

Etableringen tar sikte på å styrke Norges posisjon som et tidlig marked for introduksjon av disse teknologiene, noe som kan akselerere utviklingen av nullutslipps luftfart globalt. Norge tilbyr unike muligheter for å teste ny teknologi i operativt miljø, en mulighet som for øyeblikket ikke eksisterer andre steder i verden.

Den grønne omstillingen i luftfarten forventes også å stimulere norsk næringsliv ved å skape nye forretningsmuligheter innen felt som batterielektriske fremdriftssystemer, ladeinfrastruktur og hydrogenteknologi. Foss understreker at denne kompetansen vil være verdifull ikke bare nasjonalt, men også for den globale luftfartsindustrien.

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad påpeker at den tette samarbeidsstrukturen mellom Avinor og Luftfartstilsynet, kombinert med et omfattende nettverk av lufthavner, posisjonerer Norge som en ideell arena for tidlig testing av ny teknologi.

Gjennom avtalen styrkes også det strategiske samarbeidet mellom Avinor og Luftfartstilsynet, med mål om rask innfasing av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette understøttes av EUs luftfartsmyndighet EASA, som er involvert i å etablere rammeverket for utprøving og demonstrasjon av teknologiene.

Som en del av Nasjonal transportplan 2025-2036 har regjeringen prioritert 1 milliard kroner til å støtte denne omstillingen. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård påpeker at dette sender et klart signal til markedet om Norges ambisjoner og retning, og bekrefter politisk engasjement for en bærekraftig fremtid i luftfarten.

Powered by Labrador CMS