Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk se demonstrasjon av Statens vegvesens bruk av drone i forbindelse med veibygging denne uken. Her flankert av Bjørn Laksforsmo (t.v.), administrerende direktør for drift og vedlikehold, og Tore Magnus Follinglo, dronesjef i Statens vegvesen.

Og vil ta en ledende rolle innen droner

Det er ikke bare innen nullustlippsluftfart norske myndigheter vil ta en ledende posisjon. Også innen dronetransport skal Norge ta en ledende rolle.

Publisert

I en fersk uttalelse fra Samferdselsdepartementet kunngjorde samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at Norge skal utarbeide sin første stortingsmelding for droner og ny luftmobilitet. Målet er å ferdigstille meldingen våren 2025, som en del av en ambisjon om å sikre at Norge opprettholder sin posisjon som et foregangsland i droneteknologi.

- Dette er starten på et paradigmeskifte i luftfarten, hvor avanserte droner kan løse komplekse samfunnsoppgaver mer effektivt og sikkert, formidler Nygård. Han peker på lavere kostnader og reduserte utslipp som sentrale fordeler med droneteknologi.

Regjeringens stortingsmelding skal stake ut en forutsigbar kurs for fremtidig utvikling og bruk av droneteknologi i Norge.

Passasjer- og godstransport

Det skjer blant annet en sterk satsing internasjonalt på større droner. Stadig større og mer avanserte droner vil føre til at man kan ta i bruk disse i stedet for helikopter i flere sammenhenger, påpekes det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet. 

– Passasjertransport med drone anses å ligge noe lenger fram i tid, men vi ser nå en internasjonalt sterk satsing på, og utvikling av, større droner, som kan brukes til transport av både passasjerer og gods. På grunn av en geografisk spredt befolkning, med øyer, fjordarmer og fjelloverganger, er Norge et attraktivt marked for aktører som satser på passasjerdroner. I tillegg oppfattes vi som både tidlig ute og positivt innstilt til teknologien. Den posisjonen skal vi sørge for at vi fortsatt har, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS