Vareeierundersøkelsen 2023:

Bremser automasjonstakten

VAREEIERUNDERSØKELSEN: Med mindre penger i kassa, utsetter norske vareeiere å effektivisere lagrene sine, men det kan være en stor tabbe, tror automasjonsekspert Steffen Larvoll.

Publisert Sist oppdatert

Vareeierundersøkelsen 2023

  • Logistikkansvarlig i 50 store norske bedrifter svarte på vår nettbaserte undersøkelse i løpet av april og mai 2023.
  • Med en samlet årsomsetning på over 328 milliarder kroner (2021-tall) representerer bedriftene mange av de største kundene til norske speditører og logistikkbedrifter.
  • Utvalget er preget av relativt store bedrifter, der 35 av de 50 har omsetning på over én milliard. Undersøkelsen gir seg ikke ut for å være dekkende for et representativt utvalg av norske vareeiere, men vil gi en god pekepinn på hvordan de store vareeierne og transportkjøperne tenker.
  • Respondentene representerer også en god bransjebredde som i stor grad fanger opp variasjonen blant vareeierne, alt fra detaljhandel, sjømat, industri, jordbruk, kosmetikk, byggevarer og dagligvarebransjen er representert.
  • Årets undersøkelse er den tredje i rekken.

I 2022 svarte 53 prosent av de spurte i Vareeierundersøkelsen at de «helt sikkert» eller «ganske sikkert» kom til å gjøre investeringer innen automasjon på sine lagre de neste tre årene. I 2023 er tallet nesten halvert til 28 prosent.

Det er et relativt dramatisk fall i investeringsvilje i lagerteknologi blant vareeierne. Den skyldes i hovedsak større økonomisk usikkerhet, mindre handlingsrom og strengere utgiftskontroll i styrene.

Samtidig er det mye som tyder på at automasjonsbølgen som har skyldt over oss de siste årene, der mange litt ukritisk bare skulle «ha automasjon» fordi det var i tiden, er over.

Kan spare seg til fant

Steffen Larvoll, lagerteknologiekspert og gründer og konsulent i Nova Retail, ber likevel bedriftene tenke seg om. Det kan være minst like kostbart og dyrt å la være å ta en oppgradering på lageret, som å gjøre det.

REGN PÅ DET: Steffen Larvoll i Nova Retail poengterer at det kan være minst like kostbart å skrinlegge en automasjonsinvestering som å satse på den.

– Det som tør å gjøre investeringen nå, vil tjene på de i lengden. De må bare tørre. Å dra i håndbrekket nå er forståelig, men det kan gjøre kostnadene høyere på sikt, sier Larvoll og peker på at også lønnskostnadene skyter i været, samtidig som det er krevende å få tak i god arbeidskraft i dagens marked.

– Investeringskostnadene går opp, men det gjør samtidig andre kostnader. Kostnader du kan bidra til å holde nede om du investerer i rett teknologi, sier Larvoll.

– Å droppe automasjon nå kan være litt som å pisse i buksa for å holde seg varm?

– Ja, det kan det, sier Larvoll etter en tenkepause, men understreker at hver bedrift er unik med sine behov.

– Sett i gang likevel

Han anbefaler å ikke nødvendigvis utsette prosessen, men sette den i gang, og i alle fall se hav de økonomiske utslagene vil bli.

– Det går an å dele det litt opp. Har du ikke pengene eller sikkerheten helt nå, så gjør forarbeidet. Gjør prosessen, finne ut hva behovet er og hva slags løsninger du bør ha. Å satse på riktig automasjon vil være lønnsomt, og ikke en netto kostnad – og dermed noe av det smarteste du kan gjøre i dagens marked, mener Larvoll.

– Det handler om å tørre, god internstrategi, god ledelse og god bedriftskultur.

Last ned: Vareeierundersøkelsen 2023.

Powered by Labrador CMS