Areidende styreformann Peter Hove Hildebrand (fra venstre), CEO Svein Arild Vatsø og Head of Customer Success Jon Runar Heggelund har stor tro på plattformen Keelspot.
Areidende styreformann Peter Hove Hildebrand (fra venstre), CEO Svein Arild Vatsø og Head of Customer Success Jon Runar Heggelund har stor tro på plattformen Keelspot.

Vil fylle godsskipene langs kysten gjennom ny digital markedsplass

– Det er jo ikke miljøvennlig å frakte «luft» langs kysten, sier Svein Arild Vatsø. Han står bak Keelspot som skal sørge for at ledig skipskapasitet blir utnyttet.

Publisert

Keelspot AS ble opprettet i fjor, og har utviklet en digital markedsplass for kommersiell kystfart. Forretningsideen er å etablere en markedsplass for ledig transportkapasitet til sjøs og bidra til større kapasitetsutnyttelse på godsfartøyene som går langs norgeskysten.

– Vi har nå startet opp med åtte-ni pilotkunder, Svein Arild Vatsø.

Han er skipsfører og har ofte vært om bord på fartøy med god plass. For god plass.

– Jeg har selv jobbet som skipper på kystfartøy i mange år og har undret meg over at jeg ofte har hatt mye ledig plass på dekk. Det er jo ikke miljøvennlig å frakte luft langs kysten, sier han.

SKJERMDUMP: Plattformen har et enkelt grensesnitt der redere kan legge ut ledig kapasitet, eller se hva godseiere har søkt etter av transport.
SKJERMDUMP: Plattformen har et enkelt grensesnitt der redere kan legge ut ledig kapasitet, eller se hva godseiere har søkt etter av transport.

Da fikk han ideen til Keelspot, en digital markedsplass der rederier kan tilgjengeliggjøre sin kapasitet til godseiere som trenger frakt. Hovedtanken er å gi oversikt og eksponering for rederier, og forenkle kjøpsprosessen for lasteeierne med å kontrahere raskere.

Applikasjonen utvikles for å hverdagen for vareeiere i form av tidsbesparelse, forenkling av kjøpsprosessen, og erstatter blant annet e-post og telefon som hovedkanal for bestilling og kommunikasjon.

Vil hente gods fra veien

Spesielt de mindre aktørene, som ikke har et etablert logistikkapparat rundt seg, kan ha god nytte av plattformen, forklarer Vatsø.

Håpet hans er å hente last som ellers ville tatt turen langs landeveien, og få det på sjøen.

– Gjennom stor grad av tillit mellom aktørene, transparente prosesser og reell kundeverdi – har Norge forutsetninger for å lykkes på en måte som andre nasjoner vil ha utfordringer med å kopiere. Initiativet vil ha en stor betydning for å styrke konkurransevilkår for nærskipsfarten, mener Vatsø.

Det vil også være mye å ta av. Ifølge EU-tall er til enhver tid opptil 40 prosent ledig kapasitet i nærskipsfarten. Det er bortkastet miljø- og effektivitetspotensial. 

– Den mest effektive besparelsen er jo å bruke den kapasiteten som allerede eksisterer. Men det krever samarbeid. Det må være en nøytral løsning som alle kan slutte opp om, sier Vatsø.

Enklere å finne sjøveien

Han håper at Keelspot vil gjøre terskelen for å frakte gods på sjøveien lettere. I dag er det enklere å bare ringe en lastebileier for å få godset av gårde, men med en enkel plattform som viser lett tilgjengelig kapasitet, bør det bli enklere å bestille sjøfrakt.

Plattformen er allerede live, og det ligger forespørsler om frakt som redere kan gå inn og akseptere. Foreløpig er alt gratis, mens Keelspot-gutta høster tilbakemeldinger og finner frem til den riktige forretningsmodellen. 

– Vi er ei samtaler med alle parter på hva slags forretningsmodell som vil bli best mottatt av markedet. Det mest transparente er trolig å ha en plattformfee per transaksjon. Tilbakemeldingene fra rederier og vareeiersiden er at det er et ganske godt etablert forretningsmodell, sier Jon Runar Heggelund, som har fått tittelen Head of Customer Success i Keelspot.

– Viktig med god brukeropplevelse

En viktig nøkkel for suksess er en god brukeropplevelse, og plattformen vil være i konstant endring og forbedring fremover.

– Vi har stort fokus på å fjerne hindringer og friksjon på plattformen. Det skal være så smooth og enkelt som mulig, forteller utvikler Rich Jones. 

Totalt består selskapet av Vatsø, Heggelund, Jones og ytterligere en utvikler, i tillegg til en iherdig arbeidende styreformann i Peter Hove Hildebrand. Sistnevnte kjenner bransjen godt etter å ha jobbet over 15 år Mærsk.

Foreløpig er Keelspot fokusert på det norske markedet, men systemet er laget helt fra begynnelsen av med et internasjonalt fokus.

– Først Norge, så verden, ler Rich Jones.

Du kan møte Keelspot på Transport & Logistikk på Lillestrøm 28.–30. september i hall D, stand D04-51.

Powered by Labrador CMS