Årsrapport 2023:

DSV 2023: Nesten 19 milliarder kroner på bunnlinjen

DSV maktet, som ventet, ikke å produsere samme økonomiske resultater i 2023 som rekordåret 2022. Konsernet satt likevel igjen med et resultat etter skatt på 12,4 milliarder danske kroner - tilsvarende 18,7 milliarder norske kroner.

Publisert Sist oppdatert

Slik oppsummerer DSV de økonomiske resultatene for 2023 i sin årsrapport:

- Nedgangen i inntjeningen var forventet etter de siste årenes ekstraordinære markedsforhold. Normaliseringen hadde mest betydelig innvirkning i vår Air & Sea divisjon, der en generell makroøkonomisk nedgang og reduksjon av globale lagernivåer påvirket aktivitetsnivåene betydelig. På tvers av alle tre divisjonene leverte vi en sterk ytelse. I løpet av året har vi utnyttet vår fleksible forretningsmodell, justert kapasitet etter behov, og vi har opprettholdt vårt fokus på å levere god service og skape verdi for våre kunder", skriver DSV i årsrapporten for 2023, signert avtroppende konsernsjef Jens Bjørn Andersen og påtroppende konsernsjef Jens Lund. 

Danske kroner 

DSV opererer naturligvis med danske kroner i sin rapportering. Vi kommer til å bruke danske tall fra årsrapporten i denne teksten, med norske kroner i parentes (100 DKK var verdt 150,8 NOK ved årsskiftet). 

Omsetning

DSV omsatte for 150,7 milliarder danske kroner (227 milliarder NOK). Dette var 84,8 milliarder danske kroner mindre enn foregående år, da selskapet omsatte for 235,6 milliarder danske kroner.

Driftsresultat / EBIT

Driftsresultatet endte på 17,7 milliarder danske kroner (ca. 26,7 milliarder NOK). Dette var nesten 7,5 milliarder danske kroner mindre enn foregående år, da selskapet bokførte et driftsresultat på 25,2 milliarder danske kroner.

Driftsmarginen endte på 11,75 prosent, noe som faktisk var en økning på 1,1 prosent sammenlignet med rekordåret 2022. 

Resultat etter skatt

Resultat etter skatt endte på  12,4 milliarder danske kroner (ca. 18,7 milliarder NOK). Dette var drøyt 5,2 milliarder danske kroner mindre enn foregående år, da selskapet bokførte et resultat på 17,6 milliarder danske kroner.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

DSV hadde en positiv kontantstrøm fra driften på ca. 16,5 milliarder danske kroner (24,8 milliarder NOK). Dette var nesten 10,4 milliarder danske kroner mindre enn foregående år.

Rentebærende gjeld

DSV økte i løpet av 2023 konsernets netto rentebærende gjeld fra 29,87 milliarder danske kroner (45 milliarder NOK) til 34,58 milliarder danske kroner (52,5 milliarder NOK).

Eiendeler

Summen av alle eiendeler (total assets) ble bokført til 147 milliarder danske kroner (221 milliarder NOK), en nedgang fra 159 milliarder danske kroner året før.

Antall ansatte

Ifølge årsrapporten hadde DSV-konsernet 73.577 fulltidsansatte medarbeidere ved årets slutt. Dette var 2706 færre enn ett år tidligere (76.283 fulltidsansatte).

Powered by Labrador CMS