ØKONOMI:

ColliCare Logistics AS er landets klart største aktør under bransjekoden "Drift av gods- og transportsentraler". Her fra den nye terminalen på Kløfta.

Slik endte 2022: ColliCare klart størst og Yilport "best" på drift av gods- og transportsentraler

ColliCare Logistics AS gjør nesten tre-gangeren omsetningsmessig sammenlignet med de nærmeste konkurrentene under NACE-bransjekode "52.211 - Drift av gods- og transportsentraler".

Publisert Sist oppdatert
Oversikten viser de 25 selskapene innen NACE-bransjekode "52.211 - Drift av gods- og transportsentraler" som hadde størst omsetning i 2022.
Tabellen viser årsresultat før skatt for de 25 selskapene med høyest omsetning i NACE-bransjekode "52.211 Drift av gods- og transportsentraler".

At omsetningen til ColliCare Logistics AS er langt høyere enn de andre i bransjesegmentet "Drift av gods- og transportsentraler" er ikke tilfeldig. Med transport i inn- og utland og diverse spedisjons- og shippingtjenester i den rikholdige produktporteføljen, er det ingen som kommer i nærheten med tanke på bredde. Det er gode argumenter for å gjøre NACE-bransjekode "52.291 - Spedisjon" til primærrkode istedenfor sekundærkode. 

Selskapet har aldri omsatt for mer enn de gjorde i fjoråret, nesten 1,7 milliarder kroner. Resultatmessig derimot går året fort i glemmeboken. Selskapet bokførte et underskudd på 14 MNOK før skatt.

Høye drivstoff- og energikostnader, kombinert med blant annet høye bunkerspriser i shippingsegmentet drev kostnadene til værs, der en stor del ble overført til kundene og bidro til topplinjeveksten på 245 MNOK i fjor.

Ellers er det verdt å merke seg at fjoråret var preget av betydelige flyttekostnader i forbindelse med at selskapet flyttet inn i den nye innlandsterminalen på Kløfta. Anlegget legger grunnen for økt effektivitet og betydelige produktivitetsforbedringer på sikt, men flyttekostnader, forsinkelser og innkjøring av det nye lageret slo negativt inn på bunnlinjen i regnskapsåret 2022.

Tallenes tale

Tallene gjelder for de 25 selskapene i bransjesegmentet med høyest omsetning i 2022.

  • Samlet omsetning for de 25 største selskapene endte på 7054 MNOK, en økning på 858 MNOK sammenlignet med 2021.
  • Resultatmargin for selskapene (før skatt) endte på 1,73 prosent i 2022. Det var en nedgang fra 2021, der resultatmarginen for bransjen endte på 1,98 prosent. 
  • Ordinært resultat før skatt endte på 121 MNOK i fjor, i praksis det samme som året før.
  • Driftsresultatet for selskapene endte på 107 MNOK i fjor. Det var en marginal nedgang på 5 MNOK sammenlignet med året før. 
  • Driftsmarginen for aktørene endte på 1,52 prosent i fjor. Året før var den samlede driftsmarginen for de samme 25 selskapene 1,81 prosent.
  • Størst omsetningsøkning hadde ColliCare Logistics AS, som dro inn 245 MNOK mer i 2022 enn i 2021. 
  • Best driftsresultat og høyest driftsmargin hadde Yilport Oslo Terminal Investments AS, det tyrkiske terminalselskapet som har en langvarig avtale med Oslo Havn KF om drift av containerterminalen på Sjursøya. Selskapet omsatte for 278 MNOK i fjor og leverte et driftsresultat på pene 43 MNOK og en driftsmargin på 15,81 prosent.
  • Best resultat og høyest resultatmargin var det også Yilport Oslo Terminal Investments AS som hadde. De bokførte et årsresultat før skatt på 43 MNOK og en resultatmargin på 15,52 prosent. 

 

2022

Driftsinntekter: 7054 MNOK

Driftsresultat: 107 MNOK

Driftsmargin: 1,52 prosent

Resultatmargin: 1,73 prosent

Ordinært resultat før skatt: 121 MNOK.

2021

Driftsinntekter: 6202 MNOK

Driftsresultat: 112 MNOK

Driftsmargin: 1,81 prosent

Resultatmargin: 1,98 prosent

Ordinært resultat før skatt: 122 MNOK.

2022 vs 2021

Driftsinntekter: +852 MNOK

Driftsresultat: -5 MNOK

Driftsmargin: -0,29 prosent

Resultatmargin: -0,25 prosent

Ordinært resultat før skatt: -1 MNOK.

Powered by Labrador CMS