Årsrapport 2023:

Maersk 2023: Nesten 40 milliarder kroner på bunnlinjen

Etter et turbulent 2023 kunne A.P. Møller-Mærsk bokføre et resultat etter skatt på 3,9 milliarder dollar, tilsvarende 39,86 milliarder norske kroner.

Publisert Sist oppdatert

A.P. Møller-Mærsk la frem kvartalsrapporten for fjerde kvartal og årsrapporten for 2023 i dag.  Les den komplette årsrapporten her.

2023 var et overgangsår etter den ekstraordinære markedsboomen forårsaket av pandemien. Vi sikret solide finansielle resultater til tross for betydelig endrede forhold, og vi er godt posisjonert for å håndtere de ventede motvindene i 2024. Ved å ta tidlige og avgjørende tiltak for å håndheve streng kostnadsstyring, tilpasset vi oss til den nye virkeligheten.

Vincent Clerc, CEO

Her er kortversjonen:

  • Driftsinntekter: 51,065 milliarder dollar (521 milliarder NOK), en nedgang på 30 milliarder dollar fra rekordåret 2022 (81,5 milliarder dollar). 
  • Driftsresultatet: 3,9 milliarder dollar (40 milliarder NOK), en nedgang på 26,9 milliarder dollar sammenlignet med 2022 (30,9 milliarder dollar). 
  • Driftsmargin: 7,7 prosent, mot svimlende 37,9 prosent i 2022. 
  • Resultat før skatt: 4,3 milliarder dollar (44,5 milliarder NOK), som var et godt stykke unna rekordoverskuddet året før (30,2 milliarder dollar).
  • Resultat etter skatt: 3,9 milliarder dollar (40 milliarder NOK), mot 29,3 milliarder dollar i 2022.

Straffet hardt på børsen etter dystre fremtidsspådommer

Den danske logistikkgiganten opererer i toppdivisjonen i internasjonal logistikk. Det er også i et slikt lys man må se resultatene. De fleste andre selskap må se langt etter en bunnlinje med 40 milliarder kroner etter det som har vært et "trøblete år". 

Mest urovekkende, sett med Maersk- eller investorers øyne, er signalene fra toppledelsen om at fremtidsutsiktene er ganske dårlige i inneværende år.

Onsdag klokken 16 sto aksjekursen i A.P. Møller-Mærsk i 13.000 danske kroner. Et døgn senere var den nede i 10.660 danske kroner (live-kurs kan du se her). 

At papirverdier for mangfoldige milliarder ble barbert bort på 24 timer knyttes ikke først og fremst til at driftsinntektene og resultatet for 2023 falt dramatisk sammenlignet med rekordåret 2022. Dette var ventet. Det var snarere konsernledelsens sobre spådommer for 2023 som trakk ankeret ned for den danske logistikkjempen. Konsernet spår et driftsår som i beste fall ender i null. Spennet i utsiktene (prognosen) strekker seg helt ned til et driftsunderskudd (EBIT) på 5 milliarder dollar. 

Andre faktorer som sterkt bidro til en av konsernet verste dager på børs noensinne var at de også meddelte utsikter til lavere utbytte for aksjonærene, og ikke minst at de suspenderer akjsetilbakekjøpsprogrammet "inntil markedet normaliserer seg".

Rødehavet en X-faktor for 2024

Den pågående shippingkisen i Midtøsten, som tvinger skip rundt Kapp det gode håp, bidrar til å dempe trykket på den store overkapasiteten i den globale containerflåten. Enkel logikk tilsier at med lengre seilingsruter trengs det mer skipskapasitet enn om skip kan seile via Suezkanalen. Dette har bidratt til en betydelig økning i fraktratene i spotmarkedet (mesteparten av shippingmarkedet er dog basert på kontrakter). Maersks toppsjef er imidlertid usikker på hvor langvarig denne finansielle medvinden vil vare, og advarer mot de underliggende forholdene i containerfrakt-bransjen.

- Shippingkrisen i Rødehavet har forårsaket umiddelbare kapasitetsbegrensninger og en midlertidig økning i rater, men til slutt (når krisen er over, journ. anm.) vil overtilbudet i skipskapasitet føre til prispress og påvirke våre resultater, fastslår Clerc. 

- Riktig kursendring

Maersk har siden et strategisk veivalg i 2017 gått i retning av å bli et mer integrert logistikkselskap. Clerc understreker i dagens kvartalsrapport at dette har vært et riktig valg.

 - De pågående forstyrrelsene og markedsvolatiliteten understreker behovet for robusthet i forsyningskjeden, og bekrefter at vår valg om å utvikle en mer integrert logistikk er det riktige valget for våre kunder for å effektivt håndtere disse utfordringene, skriver han i rapporten.

Vil hente milliarder på salg av slepebåt-virksomhet

A.P. Møller-Mærsk har i lengre tid forsøkt å finne en kjøper for slepebåtvirksomheten Svitzer AS. Etter at det ikke har kommet noen beilere som ønsker en regelrett overtagelse av selskapet, har styret besluttet å igangsette en fisjon (demerging) av slepebåtvirksomheten som vil ta selskapet på børs som et selvstendig selskap under navnet Svitzer Group. Den endelige beslutningen om fisjon er opp til en ekstraordinær generalforsamling i slutten av april. 

Svitzer er en av verdens ledende nisjeoperatører innen slepebåt-segmentet, og det er ventet at et salg vil kunne generere flere milliarder danske kroner for Maersk ved et nedsalg. 

Holder døren på gløtt for Schenker 

En overraskende nyhet som kom frem i løpet av torsdagen var at Maersk-topp Vincent Clerc for første gang åpnet for et kjøp av Schenker, logistikkvirsomheten som i dag eies av Deutsche Bahn. Det kom frem i en såkalt "investor call" i kjølvannet av kvartalspresentasjonen.

Maersk har tidligere vært lansert av media og finansanalytikere som en mulig kandidat til å kjøpe Schenker, men Clerc har vært lunken eller rett ut avvisende i tidligere kommunikasjon når han har blitt bedt om å kommentere spekulasjonene. 

At Clerc ikke utelukker et kjøp, og dermed går langt i å bekrefte at Maersk er et av selskapene som har satt seg på "interessent-listen", betyr likevel ikke at de seiler opp som den mest aktuelle kjøperen. De fleste internasjonale finansmiljøer med kjennskap til logistikk- og shippingbransjen vil være overrasket om det er danskene som ender opp med å overta Schenker. 

Powered by Labrador CMS