ØKONOMI:

Industriprisene falt for tredje måned på rad

Produsentprisene i industrien falt med 0,6 prosent fra juni til juli. Dette var tredje måned på rad med fall i industriprisene. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig prisnedgang innen utvinning av råolje og naturgass, som trakk ned den totale produsentprisindeksen.

Publisert

– Prisene norsk industri får for varene sine har samlet sett vært relativt stabile det siste året, spesielt når man sammenligner med den eksepsjonelt sterke prisveksten vi så fra midten av 2021 til midten av 2022, sier seksjonssjef Espen Kristiansen til SSB. Fra juni 2021 til juli 2022 steg prisene på norske industrivarer med over 35 prosent.

Prisnedgang innen metallindustrien

Metallindustrien opplevde økende prisvekst mot slutten av 2020, som kulminerte i en topp i mai 2022. Deretter fulgte en betydelig nedgang i prisene fra mai til november 2022, etterfulgt av en moderat utflating før en nedgang på 3,4 prosent fra juni til juli i år.

Prisnedgang også for kjemiske produkter

Kjemiske produkter fulgte en lignende utvikling som metallprisene i samme periode, med mer moderate endringsrater. Prisene innen kjemisk industri falt med 3,7 prosent fra juni til juli. 

Styrket krone gir utslag

Det var også prisnedganger på fisk og petroleumsprodukter den siste måneden. Prisutviklingen har i stor grad blitt påvirket av prisene i utlandet, spesielt for varer som eksporteres mye, som fisk, metaller og kjemiske produkter.

Den norske krona har styrket seg mot euro og dollar de siste månedene, noe som kan ha påvirket eksportprisene negativt. Styrket krone betyr færre norske kroner for varer som selges i utenlandsk valuta.

Prisene på næringsmidler økte med 0,1 prosent fra juni til juli, og dempet dermed nedgangen i industriprisene den siste måneden.

Avtagende prisvekst for næringsmidler

Selv om matprisene gikk litt opp i juli har vi de siste månedene sett et betydelig fall i endringsratene når vi sammenligner med samme måned i fjor. I siste halvdel av 2022 og de første månedene i år lå tolvmånedersveksten for prisene i næringsmiddelindustrien rundt 20 prosent. De siste månedene har veksten gått kraftig ned, og i juli var prisveksten på 8,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Kjøtt- og kjøttvareprisene gikk opp 1,2 prosent, mens prisene på frukt og grønnsaker gikk opp med 4,8 prosent fra juni til juli. Norge har liten eksport av begge disse matvaretypene, og dette er stort sett varer solgt til det norske markedet.

Norske sjømatprodusenter, derimot, selger som nevnt en betydelig del av sine produkter til utlandet. Produsentprisene på sjømat gikk ned med over 3 prosent og dempet prisøkningen på næringsmidler juli.

Gassprisene har stupt

Produsentprisindeksen (PPI) falt med 2,9 prosent fra juni til juli. Utvinning av råolje og naturgass var den viktigste bidragsyteren til prisnedgangen, der gassprisen falt kraftig, mens prisen på råolje hadde en liten oppgang. Gassprisen har falt med over 80 prosent siden toppnivået i august i fjor, og vi må tilbake til juni 2021 for å finne en lavere pris, målt i norske kroner.

Powered by Labrador CMS