Årsrapport 2023

Posten Bring 2023: Gjenbruksplattformene blåser liv i postdivisjonen

Post-segmentet i Posten Bring fikk en real opptur i 2023 takket være en sterk vekst innen C2C-distribusjon med produktet "Norgespakken".

Publisert

Det ble solgt cirka 30 prosent flere "Norgespakker" i fjor enn året før. Veksten tilskrives økt bruk av såkalte gjenbruksplattformer der privatpersoner selger egne brukte gjenstander til andre privatpersoner. 

Postsegmentet har slitt med fallende brevvolum år for år, der åtte av ti adresserte brev har forduftet siden årtusenskiftet. Fallet fortsatte ifjor, og falt med 12,6 prosent sammenlignet med 2022.

Også de uadresserte brevvolumene (reklame) har falt i takt med at stadig flere reklamekampanjer flyttes over på digitale flater og husholdninger reserverer seg mot uadressert post. Fallet var på 10,7 prosent ifjor.

Departementet skal gjennomgå poststrukturen i 2024

Til tross for en kjærkommen økning i volumene for produktet "Norgespakken", ser konsernsjef Tone Wille frem til konklusjonene fra samferdselsdepartementets rapport om fremtidens postpolitikk.  

- Å se på hvor ofte post skal leveres, og ikke minst om postbudene også kan benyttes til å levere andre tjenester enn bare post, er noe vi ser frem til å få en konklusjon på, sa hun i forbindelse med at hun la frem resultatene i morges.

5,8 milliarder i "postinntekter"

Postsegmentet økte omsetningen i 2023 med 437 MNOK sammenlignet med året før, til 5,8 milliarder kroner. Fallet i brevvolumene ble motvirket av en økning i statlig kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester for 2023 som var 533 MNOK høyere enn i 2022, hvorav 88 mill. kroner gjaldt etterbetaling fra staten for 2022. 

Justert driftsresultat for segment Post ble 294 MNOK i 2023, en økning på 326 MNOK sammenlignet med året før. Den positive resultatutviklingen var blant annet drevet av økte priser, lønnsomme importvolumer og valutaeffekter innen adressert post, samt en økt produktivitet som har medført lavere kostnader i nettverket, samt etterbetalingen av statlig kjøp fra 2022. 

Du kan laste ned Posten Brings kvartalsrapport for Q4-2023 her.

Powered by Labrador CMS