Norges Bank med rentebeslutning torsdag 22. juni:

Blir det "dobbel renteheving" torsdag?

At det blir en ny økning av styringsrenten denne uken, er nærmest hevet over enhver tvil. Spørsmålet er snarere om Norges Bank nøyer seg med en økning på 0,25 prosentpoeng eller om de klinker til med en renteøkning på 0,5 prosentpoeng.

Publisert

Torsdag denne uken kunngjør Norges Bank sin rentebeslutning og legger frem en fersk utgave av sin "pengepolitiske rapport". 

Flere meglerhus spår en renteheving på 0,5 prosentpoeng. Mens noen mener det er nødvendig for å dempe inflasjonen og støtte opp om økonomien, er det også bekymring for konsekvensene av økte rentekostnader for husholdningene. Den svake norske kronen vil også være et viktig tema i rapporten, da den kan påvirke inflasjonen. 

Videre blir det spennende å se hva rapporten vil si om den norske økonomien og vekstutsiktene fremover. Eksperter mener at rentebeslutningen og rapporten fra Norges Bank vil være avgjørende for økonomien og norske husholdningers økonomiske situasjon i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS