ØKONOMI:

Stryingsrenten øker til 4 prosent: Bedriftseierne må grave dypere i lommeboken. 

Dagens rentebeslutning fra Norges Bank om å øke styringsrenten med 0,25 prosent var langt på vei varslet lang tid i forveien. Ny renteheving er ventet i september.

Publisert

Styringsrente

  • Styringsrenten eller sentralbankrenten omtales ofte som "referanserenten", som er den renten som en nasjonal sentralbank fastsetter for å påvirke økonomien i landet.
  • Rentesatsen brukes som grunnlag for andre rentesatser i økonomien, for eksempel renten på lån og innskudd i banker.
  • Endringer i styringsrenten påvirker dermed låne- og spareaktiviteter, inflasjon, valutakurser og generell økonomisk aktivitet.

Siden Pengepolitisk rapport 2/23 har den økonomiske utviklingen samlet sett vært om lag som ventet, melder Norges Bank i nyhetsmeldingen i dag klokken 10.

Norges Bank melder videre at aktiviteten i norsk økonomi fortsatt er høy og at arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta, melder de. De viser til at konsumprisveksten har avtatt noe, men at den fortsatt er høy og klart over målet. 

"Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe. Komiteens vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet", skriver Norges Bank.

- Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, kommenterer sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Powered by Labrador CMS