Kvartalsrapport Q3-2023:

Vilhelm Már Thorsteinsson, CEO i EImskip.

Eimskip med store driftsutfordringer i Atlanterhavstrafikken i tredje kvartal

Funksjonsfeil på flere skip, kombinert med skip i tørrdokk, ga Eimskip noen ekstraordinære driftsutfordringer som påvirket både inntekter og resultat i tredje kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Husk å oppdatere ditt passord!

 • Logistikk Inside skifter innloggingsløsning mandag 13. november. 
 • Fortvil ikke, det er superenkelt å få nytt passord. 
 • Når du skal logge inn, trykk "Glemt passord".
 • På vår kundesupport er Christian parat til å hjelpe deg om du har spørsmål. Han kan nås på telefon 66 82 31 04 i ordinær arbeidstid. 
 • Du kan også sende en mail til post@logistikkinside.no

- Det er utfordrende å drive en rederivirksomhet under de harde forholdene i Nord-Atlanteren, og ulike driftshendelser forårsaket av værforhold er dessverre en del av vår daglige drift. Vi har derfor ikke gjort det til en vane å informere markedet om spesifikke hendelser. Dette kvartalet var imidlertid preget av et unormalt nivå av driftsmessige utfordringer da vi hadde alvorlige funksjonsfeil i to nøkkelskip samtidig som vi hadde to andre skip planlagt til tørrdokk. Dette reduserte midlertidig kapasiteten og balansen i seilsystemet vårt, påvirket servicenivået og førte til noe tapte inntekter, samt økte kostnader forbundet med omrokering av skip og containerkostnader, forklarer Vilhelm Már Thorsteinsson, CEO i Eimskip i forbindelse med presentasjonen av kvartalstallene for tredje kvartal.  

  Les kvartalsrapporten her og kvartalspresentasjonen her.

  .

  Thorsteinsson forteller videre:

  - Hvis vi ser bort fra disse operasjonelle hindringene, var vi generelt fornøyd med volumet i vårt linjesystem, med unntak av transatlantisk volum, hvor vi opplevde en kombinasjon av kontraksjon i markedet sammen med mindre import til USA og en tradisjonell nedgang i eksporten fra Europa i løpet av sommerferien, noe vi ikke så de siste to årene på grunn av etterslep av volum i covid. Importen til Island forble på et robust nivå i kvartalet, og eksporten fra Island økte i kvartalet etter en langsom sommer, sammen med økt fiskeri og laksoppdrett. Volumet på Færøyene var akseptabelt selv om importmarkedet har redusert siden i fjor, og en forventet vekst i lakseoppdrett materialiserte seg ikke. 

  Og konkret om det norske markedet nevner han følgende:

I Norge så vi en forlenget nedgang i eksporten av hvitfisk, men vi har nylig begynt å se volumer øke i fjerde kvartal.

Norges relative markedsandel krymper

Ifjor sto det norske markedet for 8 prosent av driftsinntektene i Eimskip-konsernet, i tredje kvartal utgjorde driftsinntektene kun 6 prosent, av en pott som har falt fra 292 millioner euro i 2022 til 202 millioner euro i 2023.  

Tallene for den norske virksomheten presenteres ikke eksplisitt i kvartalsrapporten, men tar man utgangspunkt i de tallene som oppgis, der driftsinntektene for kvartalet endte på 201 millioner euro, og der "Norge" tilskrives en markedsandel på 6 prosent, tilsier enkel hoderegning at den norske delen av Eimskips virksomhet har generert driftsinntekter på cirka 12,12 millioner euro. Legger man til grunn en eurokurs på 12 kroner tilsier det driftsinntekter på cirka 144 millioner kroner i tredje kvartal.  

Driftsinntekter per marked tredje kvartal 2023 vs 2022

Marked Q3-2023 Q3-2022 Endring Q3 2023 vs 2022
Norge6 prosent8 prosent-2 prosent
Island57 prosent43 prosent+14 prosent
Færøyene8 prosent5 prosent+3 prosent
Øvrige Europa19 prosent25 prosent-6 prosent
Asia6 prosent11 prosent-5 prosent
Nord-Amerika4 prosent6 prosent-2 prosent

Omsetningsmessig har det vært nedgang over hele linja i Eimskip, også for det islandske kjernemarkedet, som i tredje kvartal i år utgjør en relativt større andel av Eimskips totalmarked enn for ett år siden. Økningen på 14 prosent markedsandel av inntektene kompenserer ikke for at selskapets totale inntekter falt med nesten 31 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor - fra 292 millioner euro i Q3-2022 til 202 millioner euro i Q3-2023.

Økning i TEUs, nedgang i inntekter og resultat

Mange logistikkselskaper hadde en eventyrlig vekst i "covid-årene". For en del selskaper var veksten drevet av både økt volum og økte priser. Eimskip på sin side opererer hovedsakelig i næringsmiddel-segmentet. Reefer-gods, primært sjømat, utgjør cirka 59 prosent av godsvolumet, mens annen tørrlast i container utgjør 31 prosent. 

Til tross for driftsutfordringene Thorsteinsson nevnte med flere skip håndterte selskapet flere containere enn foregående kvataler og samme kvartal ifjor. Volumet regnes her i antall TEUs, det angis ikke noe om fyllingsgrader eller vekt.

Eimskip håndterte 42.200 TEUs i tredje kvartal. Dette er mer enn både tredje kvartal ifjor (42.000 TEUs) og de to første kvartalene i år (40.800 TEUs i Q1 og 39.800 TEUs i Q2). Det eneste kvartalet Eimskip har håndtert større volum var i fjerde kvartal ifjor, da håndterte selskapet 45.100 TEUs.

At driftsinntektene for årets ni første måneder har sunket med 23 prosent, fra 815 millioner euro i fjor til 626 millioner euro i år, skyldes dermed lavere priser. Det operative trykket har vært på tilsvarende nivå som "gullåret" 2022. 

Resultat etter skatt for årets ni første måneder er redusert fra 80,2 millioner euro til 58,2 millioner euro.  

Driftsmarginen til selskapet er redusert til 9,3 prosent, mot 11,7 prosent i tredje kvartal ifjor. 

Slik kommenterer selskapets CEO, Vilhelm Már Thorsteinsson, kvartalet:

Vi leverte gode resultater i kvartalet, i et globalt shippingmarked som har normalisert seg etter en ekstraordinær periode. Markedsendringene fra i fjor reflekteres i en betydelig reduksjon i både inntekter og driftsutgifter. Til tross for denne betydelige endringen i de globale markedsforholdene, har vi klart å opprettholde våre marginer ved å fokusere på kundeservice, kostnadskontroll, aktive innkjøp og proaktivt salg.

Powered by Labrador CMS