Enkelt forklart:

Regnskap: Driftsresultat vs Justert driftsresultat

I disse dager renner det inn med årsrapporter. Og skal man danne seg et godt bilde av hvordan et selskap har gjort det et år sammenlignet med et annet, er det en fordel å i størst mulig grad sammenligne "epler og epler" og ikke "epler og pærer". Her kommer forskjellen mellom driftsresultat og justert driftsresultat inn. 

Publisert Sist oppdatert

For å ta det først. Driftsresultat er det samme som EBIT, som betyr Earnings Before Interest and Taxes. Det er bedriftens resultater fra den operative virksomheten (driften), før skatter og renteeffekter er medregnet.
I regnskapet finner man tallet slik:

Driftsinntekter - Driftskostnader = Driftsresultat (EBIT).

Derfor "justerer" man driftsresultatet

Justert driftsresultat er en finansiell målestokk som mange selskaper bruker når de legger frem sine årsrapporter. Det er en modifisert versjon av det vanlige driftsresultatet som tar sikte på å gi et mer nøyaktig bilde av den operative driften. 

Her er noen av hovedårsakene til at bedrifter justerer sine driftsresultater: 

1. Fjerne engangsposter

Justeringer gjøres for å fjerne effekten av engangsposter som ikke er en del av den løpende virksomheten, som for eksempel gevinst eller tap ved salg av eiendeler, restruktureringskostnader, nedskrivninger, eller andre uvanlige kostnader eller inntekter. Dette gir et mer stabilisert bilde av driftsresultatet. 

2. Lettere å sammenligne

Ved å justere for spesielle poster, kan selskapene tilby en resultatskaping som er mer sammenlignbar over tid og mellom forskjellige selskaper. Dette gjør det lettere for investorer og analytikere å forstå den underliggende virksomheten og dens ytelse. 

3. Fokus på kjernevirksomheten

Justeringene hjelper til med å fremheve resultatene fra kjernevirksomheten ved å filtrere ut poster som ikke anses som del av den løpende driften. Dette gir en klarere indikasjon på selskapets operative effektivitet. 

4. Investorkommunikasjon

Ved å bruke justert driftsresultat, kan selskapene kommunisere sin finansielle ytelse på en måte de mener mer nøyaktig reflekterer den langsiktige verdiskapningen. Dette kan hjelpe investorer med å gjøre mer informerte vurderinger om selskapets fremtidige potensial.

Benchmarking

Justert driftsresultat brukes også for internt sammenligningsgrunnlag (benchmarking) mot industriens standarder eller konkurrenter for å evaluere selskapets prestasjon i forhold til markedet. Det er verdt å merke seg at mens justert driftsresultat kan tilby verdifull innsikt, er det også kritikk mot bruken av slike justerte mål. Kritikken inkluderer potensialet for manipulasjon eller "tilsminking" av resultatene for å fremstille selskapets økonomiske tilstand i et mer gunstig lys. Derfor er det viktig for investorer og interessenter å vurdere disse tallene kritisk og i sammenheng med andre finansielle mål og rapporterte resultater.

Enkelt forklart

  • Under vignetten "Enkelt forklart" har vi artikler som gir en faglig kontekst til mye av det vi skriver om til daglig i Logistikk Inside, men som ikke er rene bransjenyheter.
  • I en hektisk hverdag tar en det ofte for gitt at alle er godt kjent med de begrepene man slenger rundt seg med den største selvfølgelighet. Slik er det sjelden. Mange av våre lesere er eksperter innen sinet fagfelt, men abonnerer på Logistikk Inside nettopp for å kunne få en større forståelse av helheten i de globale forsyningskjedene og de ulike delene som inngår i denne helheten. 
  • Derfor håper vi at våre artikler under vignetten "Enkelt forklart" kan bidra til at du får en økt forståelse og interesse for fagfeltet.
  • Vi gjør oppmerksom på at artiklene vi publiserer ikke alltid blir vedlikeholdt og oppdatert for ettertiden. For artikler som er flere år gamle kan det være forhold som gjør at noe av innholdet er utdatert.

Artikkelen

Artikkelen er bearbeidet med hjelp av AI. Den er kvalitetssikret av journalisten som har publisert saken.

Powered by Labrador CMS