Kvartalsrapport Q3-2023:

Frakten tynger DFDS-gruppen i tredje kvartal

DFDS Group forventer å oppnå et driftsresultat på opptil 5,2 milliarder danske kroner i 2023. 

Publisert

Konsernet har to finansielle ben å stå på. Det ene er fergedrift (kombinert passasjer og nyttetransport) og det andre er logistikk. 

DFDS Group - Driftsinntekter

Driftsinntekter Q3-2023 Q3-2022
Konsern7190 mill. DKK7324 mill. DKK
Logistikkdivisjonen2985 mill. DKK2947 mill. DKK
Fergedivisjonen4506 mill. DKK4753 mill. DKK

Sammenligner en tredje kvartal i fjor og tredje kvartal i år, er trenden at fergedivisjonen har levert bedre tall (drevet av økt passasjertrafikk) mens logistikken i DFDS har møtt den samme motvinden som har truffet bransjen for øvrig. 

DFDS økte omsetningen marginalt innen logistikksegmentet sammenlignet med samme kvartal i fjor, fra 2947 millioner danske kroner til 2985, men da er det verdt å påpeke at veksten utelukkende kom fra oppkjøp av annen transportviksomhet. 

Du kan lese kvartalspresentasjonen her: DFDS Group Q3-2023

Logistikk-segmentet

DFDS Group peker i kvartalsberetningen på at volumene innen autoindustrien var sterke, ettersom de fortsetter å oppfylle etterslep i etterspørselen. På den annen side var det en sterk nedgang i transportstrømmene av byggematerialer i løpet av kvartalet.

Et annet moment som trekkes frem er at handelsubalansen mellom kontinentale Europa og Storbritannia økte i kvartalet, noe som førte til en økning i tomme containere og fraktenheter som returnerte til kontinentet.

Slik kommenterer Torben Carlsen, CEO i DFDS Group, kartalstallene:

Vi har styrket våre fremtidsutsikter basert på et solid kvartal, ikke minst et veldig godt passasjerresultat. Fraktmarkedene er for tiden utfordrende, og vi fortsetter å tilpasse vår ferje- og veikapasitet for å optimalisere utnyttelsen

Viktige hendelser i tredje kvartal 

DFDS Group utvidet transportnettverket gjennom oppkjøp av Estron Group, en nederlandsk tilbyder av veitransport og lagring basert i Rotterdam. Selskapet har 130 ansatte og årsomsetningen i 2022 var 50 millioner euro. Estron Group utvider DFDS’ transportnettverk ved å legge til kapasitet for veitransport til den eksisterende fullastoperasjonen til og fra Storbritannia som kombinerer vei- og ferjetransport. I tillegg kompletterer Estron Groups del-last og lagringsoperasjoner DFDS’ lignende operasjon i Wijchen. Oppkjøpet forventes å generere både kommersielle og operasjonelle synergier. Transaksjonen ble gjennomført 11. september 2023. 

DFDS er også i prosessen med å kjøpe veitransportaktivitetene i tyrkiske Ekol Logistics. En due diligence-prosess pågår. Potensielle transaksjonsvilkår er underlagt godkjenning fra styret.

På sektornivå forble volumene fra bilsektoren robuste ettersom den fortsetter å oppfylle etterslep i etterspørselen. På den annen side reduserte transportstrømmene av byggematerialer i løpet av kvartalet. Handelsubalansen mellom kontinentale Europa og Storbritannia økte i kvartalet, noe som førte til en økning i tomme fraktenheter som returnerte til kontinentet.

Powered by Labrador CMS