Kvartalsrapport Q2-2023:

A.P. Møller-Mærsk: Driftsmargin på 12,4 prosent - oppjusterer årsprognosen

Det danske logistikk-konsernet rapporterte om et andre kvartal 2023 som overgikk forventningene, samtidig som den pågående markednormaliseringen fortsatte gjennom kvartalet og førte til lavere volumer og lavere priser.

Publisert Sist oppdatert
 • Konsernet omsatte for 13 milliarder dollar i andre kvartal, en nedgang på 40 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor (21,65 mrd. USD).
 • Driftsresultatet endte på 1607 millioner dollar, mot 8988 millioner dollar i samme kvartal i fjor.
 • Driftsmarginen endte på 12,4 prosent for kvartalet, ned fra rekordhøye 41,5 prosent i samme kvartal ifjor.
 • Resultatet for perioden (etter skatt) endte på 1487 millioner dollar, mot 8621 millioner dollar i samme kvartal ifjor.
 • Konsernet endrer de økonomiske prognosen for 2023, og styrer mot en EBITDA (inntjening før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger) på mellom 9,5 og 11 milliarder dollar (forrige kvartal var prognosen en EBITDA på mellom 8 og 11 milliarder dollar).

Markedsandelen synker

Maersk taper markedsandeler i det globale sjøfraktmarekdet. På det høyeste har A.P. Møller-Mærsk ifølge Drewry Maritime Research hatt en markedsandel på rundt 18,6 prosent for global containertransport. Ifølge Shippingwatch har selskapet nå en global markedsandel på 16 prosent. Til bransjenettstedet påpeker CEO Lars Jensen i analyseselskapet Vespucci Maritime at dette nå er tilbake på samme nivå som før konsernet kjøpte opp den tyske konkurrenten Hamburg Süd før pandemien i 2019.

Ocean

Ocean-segmentet i Maersk opplevde som forventet en vedvarende påvirkning av lavere priser og volumer som følge av den pågående normaliseringen tilbake til nivåene før covid.  

Markedsvilkårene førte til en samlet nedgang på 6,1 prosent i lastede volumer sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Den gjennomsnittlige lastede fraktraten gikk ned med 51 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor og 15 prosent sammenlignet med første kvartal i år, drevet av kontrakts- og forsendelsesrater.

Globale trafikkproblemer har avtatt, og punktligheten i tidstabellene har forbedret seg sammenlignet med foregående kvartaler.

Logistics & Services

 • Logistikk- og tjenestesegmentet opplever fortsatt lavere volumer på grunn av vedvarende nedbygging av opparbeidede varelagre og redusert etterspørsel fra forbrukere.
 • Forretningsområdet har fått flere nye enheter sammenlignet med for ett år siden. Oppkjøp av Pilot, LF Logistics og Senator International i 2022, samt Martin Bencher Group og Grindrod Logistics i 2023, bidro med en omsetningsvekst på 560 millioner dollar i andre kvartal i år sammenlignet med Q2 i 2022.
 • Til tross for en omsetningsboost på grunn av oppkjøp endte omsetningen 3,3 prosent lavere enn for ett år siden og sank til 3,4 milliarder dollar. Hovedsakelig på grunn av lavere volumer innen detaljhandel.
 • Prisene har også sunket betraktelig, spesielt innen flyfrakt-segmentet. 
 • Etterspørselen i segmentet har forverret seg, og det er begrensede tegn til en betydelig økning i volumer i andre halvdel av året.

Terminals

 • Terminals-segmentet i Maersk opplevde fortsatt betydelig lavere volumer sammenlignet med 2022, spesielt i Nord-Amerika, der havnene i Los Angeles og Long Beach rapporterte en samlet nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Østkyst-havnene New York/New Jersey rapporterte lignende nedganger. 
 • Sammenlignet med Q2 2022 gikk volumene i Terminals ned med 6,5 prosent.
 • Omsetningen for Q2 var 15 prosent lavere enn i Q2 2022, som forventet, på grunn av kombinasjonen av lavere etterspørsel og normalisering av globale havnetrafikkproblemer.
 •  Likevel gjorde Terminals en solid innsats for kostnadskontroll, som gjorde det mulig å redusere kostnadene per omlasting med 3,1 prosent (ved faste valutakurser) og terminalblanding, noe som resulterte i stabile marginer.

Omsetning i A.P. Møller-Mærsk fordelt per forretningsområde. Tall i millioner amerikanske dollar.

Forretningsområde Q2-2023 Q2-2022
Ocean870317.412
Logistics & Services33863502
Terminals9501124
Towage & Maritime Services504579

Driftsresultat (EBIT) i A.P. Møller-Mærsk fordelt per forretningsområde. Tall i millioner amerikanske dollar.

ForretningsområdeQ2-2023Q2-2022
Ocean12058526
Logistics & Services115234
Terminals269316
Towage & Maritime Services7116

Powered by Labrador CMS