ØKONOMI:

Amazon leverte knalltall i andre kvartal, men konsernet fortsetter å slite med å skape profitt fra den internasjonale netthandelsvirksomheten.

Amazon: Internasjonal netthandel drar ned Amazons knalltall i andre kvartal

Torsdag kveld presenterte Amazon sine kvartalstall for andre kvartal. Kortversjonen er at verdens største netthandelsselskap leverte overraskende sterke tall, men at den internasjonale nettvirksomheten fortsatt ligger langt bakpå økonomisk i forhold til det amerikanske hjemmemarkedet og den svært lukrative skylagringstjenesten AWS.

Publisert Sist oppdatert

- Det var et nytt sterkt kvartal med fremgang. Vi fortsatte å redusere våre kostnader for å betjene vårt distribusjonssenter-nettverk, samtidig som vi gir Prime-kundene våre de raskeste leveringshastighetene vi noen gang har registrert, kommenterer CEO Andy Jassy i konsernets finanspresentasjon torsdag denne uken.

Finansielle nøkkeltall

  • Amazon omsatte for 134,4 milliarder dollar i andre kvartal.
  • Det var en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (121,2 milliarder dollar).
  • Salget i Nord-Amerika sto for 61 prosent, det internasjonale markedet for 22 prosent og skylagringstjenesten AWS sto for 17 prosent av salgsinntektene i kvartalet.
  • Konsernet leverte et driftsresultat på cirka 7,7 milliarder dollar i andre kvartal.
  • Resultatet for perioden endte på 6,7 milliarder dollar.

"Et skylagrigsselskap som også driver med netthandel"

De aller fleste forbinder Amazon med netthandel, eventuelt med streamingtjenesten Amazon Prime som blir stadig mer populær. Da er det verdt å merke seg at det er skylagringstjenesten AWS (Amazon Web Services) som er selskapets virkelig store økonomiske suksesshistorie. Vittige kommentatorer spissformulerer at "Amazon er et skylagringsselskap som også driver med netthandel". Det er å trekke vittighetene litt langt, men tallenes tale er likevel klar: Forretningssegmentet AWS bidrar sterkest til konsernets positive resultat i kvartalet, med et positivt driftsresultat på 5,3 milliarder dollar.

Negativt driftsresultat for det internasjonale segmentet

Det nord-amerikanske "hjemmemarkedet", som i all hovedsak består av netthandel, bidro med et driftsresultat på 3,2 milliarder dollar. Mens det internasjonale segmentet fortsatt sliter med å generere lønnsomhet for konsernet. I andre kvartal hadde "International"-segmentet et negativt driftsresultat på 895 millioner dollar. Det er riktignok en halvering av driftsunderskuddet i samme periode i fjor (1,78 milliarder dollar).

Mange årsaker

Amazon gjør selv lite for å kaste lys over årsakene til at den internasjonale virksomheten gjør det såpass mye dårligere enn på det amerikanske hjemmemarkedet. Forskjellen i prestasjonen mellom Amazons internasjonale e-handelsoperasjoner og de innenlandske (Nord-Amerika) kan nok tilskrives flere faktorer. Disse faktorene kan også variere betydelig fra region til region:

Markedets Modenhet

Det nord-amerikanske markedet er mer modent og etablert sammenlignet med mange internasjonale markeder hvor Amazon opererer. I Nord-Amerika har selskapet hatt mer tid til å bygge en solid kundebase, etablere effektive logistikknnettverk og optimalisere sine operasjoner. Til sammenligning er Amazon i noen internasjonale markeder fortsatt i tidlige stadier av å etablere seg, noe som kan føre til høyere oppstartsinvesteringer og langsommere inntektsvekst. Et godt eksempel er operasjonene selskapet har i Sverige. Dette er en tung og fortsatt fersk investering som må få tid til å "sette seg".

Valutasvingninger

Svingninger i valutakursene kan ha betydelig innvirkning på Amazons internasjonale inntekter når de omregnes til amerikanske dollar. En sterk amerikansk dollar vil naturlig nok redusere verdien av salg generert i utenlandsk valuta, noe som kan føre til lavere rapporterte inntekter og lønnsomhet. 

Infrastrukturutfordringer

Noen regioner kan mangle den nødvendige infrastrukturen for effektive e-handelsoperasjoner, inkludert pålitelige transportsystemer og tilgang til teknologi. Bygging og vedlikehold av nødvendig infrastruktur kan være kostbart og tidkrevende.

Markedskonkurranse

Amazon møter sterk konkurranse fra lokale e-handelsselskaper i mange internasjonale markeder. Disse lokale konkurrentene har ofte en dypere forståelse av lokale forbrukerpreferanser, kulturelle forskjeller og regulatoriske forhold, noe som gir dem en konkurransefordel. Som et resultat kan Amazon måtte investere mer i markedsføring og kundetilfredshet for å etablere seg i disse markedene, noe som kan føre til høyere kostnader og potensielt lavere lønnsomhet.

Regulatoriske og juridiske utfordringer

Å drive virksomhet i internasjonale markeder kan også innebære å navigere i komplekse regulatoriske miljøer og overholde samsvarskrav. Forskjellige land kan ha unike skattelover, import-/eksportrestriksjoner og forbrukervernregler, som kan øke driftskostnadene og skape utfordringer for Amazons internasjonale operasjoner.

Regionale tilpasninger

For å lykkes i internasjonale markeder må Amazon tilpasse sitt tilbud og tjenester for å passe til lokale preferanser, språk og kulturelle normer. Disse regionale tilpasningene krever investeringer i oversettelser av nettsider og apper, kundestøtte og tilpassede produkttilbud.

Har "sterk økonomisk rygg" og utholdenhet

Tross disse utfordringene fortsetter Amazon å investere i å utvide sin internasjonale tilstedeværelse, idet selskapet anerkjenner det langsiktige vekstpotensialet i globale markeder. Selskapets tilnærming er å gradvis bygge sin tilstedeværelse, lære av lokale erfaringer og tilpasse strategiene deretter for å forbedre den økonomiske prestasjonen over tid. Når selskapet får mer erfaring og skalerer sine operasjoner, kan det bli mer lønnsomt i internasjonale markeder. Med en svært sterk finansiell posisjon generert fra det amerikanske "grunnfjellet" og skylagringstjenesten AWS har Amazon også mulighet til å ha en lang tidshorisont på den internasjonale satsingen. 

Powered by Labrador CMS